Šta znači ISO i šta je ISO standard?

Šta znači ISO i šta je ISO standard?

Šta znači ISO?

ISO je akronim za Međunarodnu organizaciju za standardizaciju koju čini mreža nacionalnih instituta u 167 zemalja i najveća je svetska institucija za razvoj standarda sa sedištem u Ženevi.

Kao jedna od najstarijih nevladinih međunarodnih organizacija omogućila je saradnju i trgovinu između ljudi i kompanija širom sveta.

Budući da  je ISO nevladina organizacija i da nema autoritet da nametne implementaciju standarda ona, takođe, ne donosi ni propise, ni zakone. Međutim, države mogu da odluče da usvoje ISO standarde, pre svega u oblasti zdravlja, bezbednosti i uticaja na životnu sredinu,  kao zakonski obavezne ili da se na njih pozivaju u propisima. Iako su ISO standardi dobrovoljni, oni su postali obavezan zahtev tržišta, kao npr.  serija standarda ISO 9001.

ISO usko sarađuje sa Međunarodnom elektrotehničkom komisijom (IEC) koja je odgovorna za standardizaciju električne opreme.

Članice ISO i IEC učestvuju u razvoju međunarodnih standarda putem tehničkih odbora. Svi međunarodni standardi izrađeni su u skladu sa pravilima datim u ISO / IEC direktivama. Glavni zadatak zajedničkog tehničkog odbora je izrada nacrta standarda. Nacrti međunarodnih standarda koje usvoje zajednički tehnički odbori, šalju se nacionalnim telima na glasanje. Nakon glasanja, potrebno je da najmanje 75% članica glasa pozitivno da bi nacrt bio objavljen kao međunarodni standard.

 

Šta je ISO standard?

Standard je dokument u kome se definišu pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate (proizvod/usluga) radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti.

Na većinu aspekata naših života standardi u velikoj meri imaju pozitivan uticaj. Oni obezbeđuju željene karakteristike proizvoda/usluga, kao što su kvalitet, pozitivan uticaj na životnu sredinu, pouzdanost, bezbednost, efikasnost i zamenljivost. Kada proizvodi, sistemi, mašine i uređaji rade dobro i bezbedno, to je uglavnom zato što ispunjavaju zahteve standarda. Međutim, brzo bismo primetili ukoliko standardi ne bi postojali. Proizvodi bi bili lošeg kvaliteta, nepouzdani, opasni ili nekompatibilni sa opremom koju već koristimo.

Međunarodni standardi su strateški alati i predstavljaju smernice za pomoć kompanijama u najzahtjevnijim izazovima modernog poslovanja. Oni treba da osiguraju da poslovanje bude što efikasnije, povećaju produktivnost i pomognu kompanijama u pristupu novim tržištima.

Proces implementacije i sertifikacije ISO standarda se obavlja nezavisno od strane nezavisnih (eksternih) tela za implementaciju i akreditovanih nezavisnih sertifikacionih tela, a samim tim firma ili organizacija ne mogu biti sertifikovane od Međunarodne organizacije ISO.

Benefiti ISO standarda:

–  Optimizacija poslovanja

–  Povećanje zadovoljstva kupaca

–  Poboljšanje kvaliteta proizvoda

–  Povećanje prodaje

–  Pristup novim tržištima

–  Povećanje produktivnosti

–  Konkurentska prednost

–  Smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu

Spisak ISO standarda:

ISO standardi po oblastima industrije – saznaj više