PED

PED

Evropska direktiva

PED sertifikacija sertifikat Srbija

PED (Pressure Equipment Directive) predstavlja evropsku direktivu o opremi pod pritiskom kojom se utvrđuju standardi za projektovanje i proizvodnju opreme pod pritiskom, koja ima maksimalni pritisak veći od 0,5 bar.

Budući da mnoge vrste opreme pod pritiskom mogu biti opasne i rezultirati ljudskim i materijalnim gubicima, kao npr. parni kotlovi, kotlovi za toplu vodu pod pritiskom itd., proizvođači, zastupnici, uvoznici i distributeri opreme pod pritiskom moraju znati i poštovati osnovne mere predostrožnosti, kako bi sveli na minimum šanse da se nesreća dogodi.

Oprema pod pritiskom može da bude stavljena u upotrebu, samo ako su izvršena ispitivanja kojim se potvrđuje njena bezbednost u skladu sa tehničkim zahtevima. U Republici Srbiji srpski znak usaglašenosti (3A) je jedina oznaka kojom se potvrđuje da je proizvod koji se stavlja na domaće tržište ili u upotrebu, usaglašen sa zahtevima srpskog tehničkog propisa. Ukoliko je oprema pod pritiskom  usaglašena sa zahtevima PED direktive, označava se sa CE znakom koji u EU predstavlja jedini dozvoljeni znak o usaglašenosti proizvoda.

Oprema mora biti proizvedena tako da osigurava zdravlje i bezbednost ljudi, životinja i imovine prilikom upotrebe tokom njenog predviđenog veka trajanja. Takođe, mora biti projektovana za opterećenja koja odgovaraju njenoj nameni i u skladu sa propisanim radnim uslovima.

PED direktiva proizilazi iz programa Evropske unije za uklanjanje tehničkih ograničenja pri trgovini.

Slobodno kretanje opreme pod pritiskom postiže se projektovanjem i proizvodnjom iste u skadu sa PED direktivom i harmonizovanim standardima.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Visoka bezbednost i pouzdanost proizvoda
  • icon CE oznaka i konkuretnost na evropskom tržištu
  • icon Poboljšanje imidža preduzeća
  • icon Veće poverenje od strane kupaca i korisnika

POVEZANI STANDARDI