ISO 41001

ISO 41001

Sistem menadžmenta održavanja objekata i opreme

ISO 41001 standard Sistem menadžmenta održavanja objekata i opreme

ISO 41001 je sinonim za efikasno upravljanje objektima koji u svom sadržaju obuhvata modernizaciju i razvoj objekata prema svetskim praksama kako bi kupcima i korisnicima bila ispunjena sva očekivanja.

ISO 41001 je prvi međunarodni standard koji pruža okvir za razvoj, implementaciju i održavanje efikasnog upravljanja objektima. Primenljiv je na sve organizacije ili delove organizacija, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, bez obzira na vrstu, veličinu ili geografsku lokaciju organizacije. Namenjen je organizacijama koje upravljaju sopstvenim objektima, kao i za organizacije koje upravljaju objektima drugih kompanija.

Zbog izrazito detaljnih zahteva u pojedinim sektorima, ISO 41000 je naišao na najveću primenu u oblastima:

 • Nabavke
 • Održavanja
 • Razvoja
 • Keteringa
 • Sistema za grejanje i hlađenje
 • Upravljanja i uštede energije
 • Bezbednosti i zdravlja na radu

Sertifikat ISO 41001 obezbeđuje dokaz da kompanija efikasno održava objekte koristeći najbolje prakse koristeći standard ISO 41001. U doba energetske krize važno je upravljati efikasno resursima i napraviti uštede koje standard ISO 41001 omogućava kroz izradu jasnog sistema upravljanja kapacitetima i resursima, ugovaranjem, razvojem i upravljanju projektima.

Danas se u globalno konkurentnom okruženju organizacije sve više suočavaju sa izazovima vezano za upravljanje troškovima poslovanja. Pored troškova radne snage, najveću stavku u strukturi troškova u većini organizacija čine troškovi održavanja radnog mesta. Upravo je uvođenje ISO 41001 namenjeno da pomogne oganizacijama da implementacija ISO 41001 doprinese najviše standarde koji se odnose na upravljanje objektima kako bi u krajnjoj instanci smanjili troškove i povećali efikasnost i produktivnost.

ISO 41001 pruža okvir za razvoj, implementaciju i održavanje efikasnog upravljanja objektima.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

 • icon Povećanje produktivnosti, bezbednosti i dobrobiti radne snage
 • icon Povećanje profitabilnosti i konkurentnosti
 • icon Mogućnost organizacije da se fokusira na poslovne aktivnosti koje generišu prihod
 • icon Povećanje efikasnosti i produženje životnog veka sredstava i opreme

POVEZANI STANDARDI