CE

CE

Sertifikacija proizvoda CE znakom

CE Sertifikacija proizvoda CE znakom Inter Cert Srbija

Značenje “CE” oznaka je poteklo iz francuskog jezika “Conformité européenne” (engl. European Conformity), što doslovno znači “evropska usaglašenost” i predstavlja jedini dozvoljeni znak za označavanje proizvoda u Evropskoj uniji i koji dokazuje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda za bilo koju namenu.

Osnovno ideja tržišta Evropske unije je slobodno kretanje ljudi, kapitala, robe i usluga, ali i činjenica da proizvodi koji se plasiraju i stavljaju u promet moraju zadovoljiti ključne zahteve koji se tiču zdravlja, bezbednosti i zaštite životne sredine.

Kako bi jedinstveno tržište Evropske unije moglo da funkcioniše po principu jednakosti i fer konkurencije, morala su se uspostaviti određena pravila. Glavna prepreka bila je u tome što su se standardi i tehničke norme za bezbednost proizvoda razlikovali od zemlje do zemlje, što je zahtevalo da se roba kontroliše prilikom svakog prelaska granice. Stoga je harmonizacija propisa na nivou Evropske unije bila od presudnog značaja za funkcionisanje tržišta i prometa dobara. U tom cilju, Evropska komisija je donela niz direktiva, takozvane direktive Novog pristupa tzv.  tehničkoj harmonizaciji i standardizaciji , u kojima su dati detaljni tehnički zahtevi koji su predviđeni da važe na celoj teritoriji Evropske unije te su 1985. godine, uklonjene prepreke koje su proizilazile iz razlika nacionalnih propisa.

CE znak stavlja proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik za teritoriju Evropske unije i oni su krajnje odgovorni za usaglašenost proizvoda sa zahtevima direktiva. Znak ne može biti postavljen dok se ne završi procedura procene usaglašenosti, što se po pravilu dešava na kraju faze proizvodnje. Dokument kojim proizvođač izjavljuje da njegov proizvod odgovara bitnim zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima evropskih direktiva je EC deklaracija odnosno deklaracija o usaglašenosti. CE znak se mora deklarisati na samom proizvodu. Ukoliko to priroda proizvoda ne dozvoljava onda se stavlja na originalno pakovanje, natpisnu pločicu, kao i na prateću dokumentaciju.

CE znak se pronalazi na proizvodima kao što su:

Igračke

Građevinski materijal

Jednostavnu opremu pod pritiskom

Radio i telekomunikacionu opremu

Medicinske uređaje

Mašine

Opremu za ličnu zaštitu

Satelitsku opremu

Gasne uređaje

Opremu koja radi sa visokim pritiskom

Razne uređaje

Neautomatske uređaje i opremu za merenje težine

Fitnes opremu

Liftove

Zaštitnu opremu za rad u eksplozivnim atmosferama

Merne instrumente

In Vitro dijagnostičku medicinsku opremu

Nautičku opremu

Električne uređaje

Parne kotlove

Civilni eksploziv

Rashladnu opremu

Znak mora biti:

  • Jasno uočljiv (npr. postavljen na poleđini ili donjoj strani proizvoda)
  • Čitljiv (minimalna visina znaka mora biti 5mm)
  • Trajan (da se u normalnim uslovima ne može ukloniti bez traga)

Proizvod ne sme da bude obeležavan drugim znakovima koji bi mogli da izazovu zabunu. Znakovi koji proizvod može da nosi pored CE znaka mora ispunjavati različitu funkciju i ne smeju smanjiti njegovu vidljivost. 

CE znak stavlja se na:

  • sve nove proizvode koji se prodaju na teritoriji Evropske unije (proizvedene u Evropskoj uniji ili trećim zemljama)
  • proizvode koji se već nalaze na tržištu Evropske unije, ali su znatno modifikovani tako da se mogu smatrati novim proizvodima
  • polovne (korišćene) proizvode koji su uvezeni iz neke od trećih zemalja

Uvođenje CE znaka doprinelo je olakšanom plasmanu proizvoda na tržište Evropske unije, čije je poreklo iz zemalja koje nisu članice EU. Nekada je bilo potrebno dobiti sertifikat za svaku pojedinačnu zemlju, dok je uvođenjem CE znaka omogućeno da se samo jednom prođu neophodni testovi i postupak sertifikacije, kako bi roba imala prohodnost u svim zemljama Evropske unije.

CE znak predstavlja jedini dozvoljeni znak za označavanje proizvoda u Evropskoj uniji i koji dokazuje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda za bilo koju namenu.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Lakši plasman proizvoda na tržište EU
  • icon Dokaz o usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda
  • icon Povećanje konkurentnosti
  • icon Veće mogućnosti za ugovaranje novih poslova

POVEZANI STANDARDI