ISO 9001

ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 standard Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 standard predstavlja najpoznatiji i međunarodno priznati sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) i izuzetno koristan alat koji su milioni kompanija, organizacija i institucija uspešno iskoristile da unaprede svoje poslovanje i efikasnije obavljaju svoju delatnost.

Nakon uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom i steknute sertifikacije prema zahtevima ovog standarda, na najbolji mogući način ćete biti u mogućnosti da nadgledate i upravljate kvalitetom Vašeg poslovanja, odnosno da uočite šta je to što treba da promenite u Vašem radu i funkcionisanju kako biste ostvarivali veći i značajniji poslovni uspeh.

QMS standard je koristan alat za unapređenje procesa rada u organizaciji kao i unapređenje poslovanja organizacije. Sertifikacija ISO 9001 omogućava da kontinuirano upravljate Vašim biznisom uz ostvarivanje strateških ciljeva. Angažovanje zaposlenih je bitno prilikom uvođenja i sertifikacije, a posebna pažnja se usmerava ka saradnicima koji su vlasnici procesa. Zaposleni koji su vlasnici procesa u organizaciji moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno sprovodio i uspešno unapređivao kroz sertifikaciju ISO 9001 i u nadzornim proverama.

Sistem menadžmenta kvalitetom obezbeđuje dokaz klijentima i zainteresovanim stranama da postoji posvećenost ka kvalitetu proizvoda i pružanja usluga koji se nudi. To predstavlja dobru priliku za promovisanje poslovne strategije i pokažete da ste stabilan dobavljač od poverenja, što otvara nove poslovne prilike.

ISO 9001 standard obezbeđuje dokaz o posvećenosti kvalitetu proizvoda i usluga koji se nude.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Efikasno uspostavljanje saradnje sa kupcima i dobavljačima
  • icon Veći nivo zadovoljstvo klijenata i zainteresovanih strana
  • icon Obezbeđenje kvaliteta i unapređenja proizvodnje i pružanje usluga
  • icon Mogućnost učešća na javnim nabavkama i ispunjenje zahteva klijenata

POVEZANI STANDARDI