EN ISO 9606

ISO 9606

Sertifikacija zavarivača

9606 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija

Kroz sertifikaciju osoba se utvrđuju zahtevi za kvalifikaciju i sertifikaciju zavarivača za zavarivanje topljenjem. Sertifikacija zavarivača omogućava ispunjenje tehničkih pravila za sistematsko ispitivanje kvalifikacija zavarivača i omogućava da su takve kvalifikacije univerzalno prihvaćene.

Sertifikaciju zavarivača obavljamo prema sledećim standardima:

EN ISO 9606-1:2017, Zavarivanje topljenjem – Deo 1, Čelici

EN ISO 9606-2:2009, Zavarivanje topljenjem – Deo 2 – Zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma

EN ISO 14732:2014, Automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala

Sertifikati  zavarivača/operatera se izdaju sa akreditacijom TUV AUSTRIA na period važenja od 3 godine prema šemi 2, a moguće je izdavanje sertifikata i po šemi 1 gde je važenje sertifikata na 2 godine. Svi sertifikati se upisuju u bazu podatak TUV Austrija i  oni su javno dostupni. Sertifikati su javno priznati svuda u svetu.

Sertifikacija zavarivača omogućava ispunjenje tehničkih pravila za sistematsko ispitivanje kvalifikacija zavarivača i omogućava da su takve kvalifikacije univerzalno prihvaćene.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Omogućava ispunjenje tehničkih pravila za sistematsko ispitivanje kvalifikacija zavarivača
  • icon Omogućava da su takve kvalifikacije univerzalno prihvaćene
  • icon Sertifikati se upisuju u bazu podataka TUV Austrija
  • icon Sertifikati su javno dostupni i priznati svuda u svetu

POVEZANI STANDARDI