GLOBAL GAP

GLOBAL GAP

Dobra poljoprivredna praksa

Global Gap Dobra poljoprivredna praksa

Sertifikacija Global GAP standarda je dobrovoljna potvrda za proizvođače i zadruge koje žele da dokažu da su njihovi proizvodi bezbedni kao i da se korišćenjem modernih tehnologija i tehnika umanje štetni uticaji na životnu sredinu uz povećani prinos i bezbednost proizvoda.

GlobalGAP standard ima sistematičan pristup u dobroj poljoprivrednoj praksi i ima za cilj smanjenje upotrebe pesticida i đubriva pri kultivaciji voća i povrća koje je namenjenu za ljudsku upotrebu. Global GAP standard obuhvata različite kategorije sertifikacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Modul za Global GAP standard Voće i Povrće (Global GAP Fruits and Vegetables) je najšire primenjena kategorija Global GAP standarda. Primenljiva je za sve proizvođače poljoprivrednih proizvoda poljoprivrednih gazdinstava i zadruga.

Poljoprivredni proizvođači se mogu sertifikovati u dve opcije:

  • Opcija 1: individualni proizvođač prijavljuje svoje gazdinstvo/kompaniju, hektare i poljoprivredne proizvode i nakon uspešne sertifikacije, stiče Global GAP sertifikovan proizvod stavlja u promet na trište.
  • Opcija 2: grupa proizvođača (npr zadruge i udruženja) prijavljuje se glavni predstavnik grupe i sva gazdinstva/proizvođači u okviru grupe, zajedno sa svim poljoprivrednim proizvodima i ukupnim hektarima. Nakon uspešne sertifikacije samo glavni predstavnik grupe može prodati proizvod i staviti ga u promet na tržištu. Broj poljoprivrednih proizvođača u okviru grupe nije brojčano ograničen.

Global GAP standard pomaže proizvođačima da unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju u smislu sledljivosti, rasadnog materijala, zaštite zemljišta, primene pesticida, navodnjavanja, zaštite od štetočina i zaštite bilja. Primenom svih najboljih praksa u pomenutim oblastima proizvođač utiče na efikasniju primarnu proizvodnju i uštedu sa povećanjem prinosa i sigurnog plasmana proizvoda.

Na evropskom tržištu i kod svih većih trgovinskih lanaca sa robnom markom je obavezan Global GAP sertifikat prilikom prodaje voća i povrća. Ključni cilj Global GAP organizacije je ideja da svi poljoprivredni proizvođači dostignu vrhunski kvalitet proizvoda i procesa prilikom čega je naglašena zdravstvena bezbednost proizvoda, zaštita životne sredine kao i dobrobit radnika.

Osnove za uvođenje i sertifikaciju GlobalGAP standard slično kao i kod drugih standarda se zasnivaju na analizi rizika i proveri sistema. Stoga, sertifikacija Global GAP standarda se može uraditi u kombinaciji sa BRC i IFS standardima koji takođe sadrže zahteve vezano za bezbednost hrane.

BENEFITI GLOBAL GAP STANDARDA

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Smanjenje rizika od štete i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane
  • icon Plasman robe na tržište i trgovinske lancime uz smanjenje šanse za penale
  • icon Uspostavljanje efikasnijeg i organizovanijeg poslovanja
  • icon Ušteda kroz primene najboljih praksi u primarnoj proizvodnji

POVEZANI STANDARDI