EN 1090

EN 1090

Metalne konstrukcije

EN 1090 Metalne konstrukcije sertifikacija sertifikat Srbija

EN 1090 standard utvrđuje zahteve za ocenjivanje usaglašenosti karakteristika proizvoda za konstrukcijske čelične i aluminijumske elemente kao i višekomponentne sisteme koji se stavljaju na tržište pod ovim standardom.

Evropski standard EN 1090 takođe uključuje ocenu usklađenosti metalnih konstrukcija i elemenata koji  se mogu koristiti direktno u objektima/proizvodima ili kao strukturni elementi u obliku višekomponentnih sistema.

Standard EN 1090 pokriva regulativa o građevinskim proizvodima 305/2011/EU i sadrži zahteve koje moraju da ispune:

 • konstrukcija,
 • materijali i
 • gotovi proizvodi

koji se ugrađuju u objekat da bi pri upotrebi bili bezbedni i da pritom ne utiču negativno na zdravlje.

Za razliku od ostalih direktiva Novog pristupa, direktiva 305/2011/EU se ne primenjuje direktno na građevinske proizvode (iako će oni nositi CE znak), već na izvođenje radova gde se ovi proizvodi trajno ugrađuju.

Sertifikacijom organizacije prema EN 1090 standardu, proizvođač potvrđuje izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija i kontrolu fabričke proizvodnje sa CE znakom koji je istovremeno I zakonska obaveza pri izvozu u EU.

EN 1090 se sastoji iz dva dela:

 • EN 1090-1:2009+A1:2011 Izrada čeličnih i aluminijskih konstrukcija – Deo 1: Zahtevi za ocenjivanje usklađenosti konstrukcijskih komponenata
 • EN 1090-2 Izrada čeličnih i aluminijskih konstrukcija – Deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije
 • EN 1090-3 Izrada čeličnih i aluminijskih konstrukcija – Deo 3: Tehnički zahtevi za aluminijumske konstrukcije

Klasifikacija:

Prilikom usaglašavanja sa EN1090 potrebno je utvrditi koju klasu (EXC) izabrati, ovakvu procenu zajednički možete dogovoriti sa stručnim timom TUV AUSTRIA. Na osnovu zajedničke procene moguće je zaključiti u kojoj klasi izvršenja pripada proizvod/grupa proizvoda i koje komponente će obuhvatati.

EXC klasa ima raspon od 1 do 4 koje pokrivaju različite jednostavne i kompleksne strukture. EXC 2 predstavlja najkompleksniju klasu i podrazumeva većinu strukturalnih projekata.

Radi sticanja sertifikata i CE znaka potrebno je kontrolisati:

 • Početno ispitivanje tipa,
 • Sistem kontrole fabričke proizvodnje, uključujući inspekciju i testiranje,
 • Kvalifikacije/osposobljenost osoblja.

Koristi prilikom sertifikacije EN 1090:

 • Efikasno upravljanje resursima
 • Smanjenje otpada
 • Zadovoljstvo kupaca i smanjenje dorade završnog proizvoda

Sertifikacija EN 1090 uz podršku TUV AUSTRIA ističe kredibilitet organizacije, koja posedovanjem EN 1090 sertifikat –a dokazuje da su njeni proizvodi sigurni, pouzdani i kvalitetni u bilo kojem delu sveta.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

 • icon Omogućen promet proizvoda u EU
 • icon Podizanje kvaliteta proizvodnje i proizvoda
 • icon Minimiziranje grešaka na proizvodima
 • icon Kontrola procesa doprinosi da proizvod ispunjava sve zahteve

POVEZANI STANDARDI