ISO 50001

ISO 50001

Sistemi menadžmenta energijom

ISO 50001 standard Sistemi menadžmenta energijom sertifikat Srbija

Sertifikacija ISO 50001 predstavlja volju organizacije da sprovede mere u svrhu poboljšanja energetske efikasnosti te preuzimanje odgovornosti i aktivno učešće u održivom razvoju.

Globalna potražnja za energijom je u konstantnom rastu. Širom sveta su sve veće količine energije potrebne radi izgradnje industrijske, komercijalne i transportacijone infrastrukture.

Način na koji čovečanstvo koristi energiju predstavlja jednu od osnovnih karakteristika ekonomije i čitave civilizacije. Razvoj industrije stavlja akcenat na upotrebu obnovljive energije i energetsku efikasnost kao ključ smanjenje upotrebe fosilnih izvora energije i izbegavanja efekta staklene bašte, odnosno globalnog zagrevanja. Stoga su stručnjaci iz oblasti upravljanja energijom iz preko 60 zemalja, uspostavili ISO 50001 – prvi međunarodni priznati standard koji precizira zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energetske efikasnosti, a čija je svrha da omogući organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšanja energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

Izazovi u obliku globalnog zagrevanja i klimatskih promena, se mogu prevazići uspostavljanjem energetske efikasnosti koja obezbeđuje održivi razvoj i očuvanje životne sredine.

ISO 50001 standard definiše najbolje načine da organizacija postane energetski efikasna, bez obzira na prirodu poslovanja. Ovaj standard pomaže organizacijama da ispune ekološke norme i norme vezane za emisiju štetnih gasova kao deo poboljšanih energetskih performansi. Na taj način, pokazuje Vam kako da preduzmete strukturni pristup merenju i praćenju potrošnje energije.

ISO 50001 integriše energetski menadžment u postojeće poslovne sisteme, omogućavajući organizacijama da bolje rukovode svojim resursima, smanje postojeće troškove i štetan uticaj na životnu sredinu. ISO 50001 standard će u isto vreme omogućiti poboljšane performanse, smanjenje računa za potrošenu energiju i smanjenu emisiju štetnih gasova. Upravljanje energijom postaje imperativ modernog poslovanja. Iz tog razloga, svojim partnerima nudimo prilagođene pakete koji im pomažu da upravljanje energetskim resursima stave na prvo mesto u svom poslovanju.

ISO 50001 omogućava organizacijama da bolje rukovode svojim resursima, smanje postojeće troškove i štetan uticaj na životnu sredinu.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Razvoj politika za efikasnije upravljanje energijom
  • icon Merenje i praćenje potrošnje energije kako bi se identifikovale oblasti za poboljšanje efikasnosti
  • icon Povećanje celokupnih performansi kako bi se smanjila potrošnja energije i računi
  • icon Smanjenje emisija štetnih gasova u skladu sa zakonskim normama

POVEZANI STANDARDI