IATF 16949

IATF 16949

Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji

IATF 16949 Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji

IATF 16949 predstavlja međunarodni standard za sisteme upravljanja kvalitetom u automobilskoj industriji, razvijen od strane Međunarodne radne grupe za automobile (IATF) i Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

Naglašava razvoj sistema upravljanja kvalitetom orijentisanog na proces koji obezbeđuje kontinuirano poboljšanje, sprečavanje kvarova, smanjenje varijacija i otpada u lancu snabdevanja u industriji automobila. Takođe, fokusira se na sposobnost organizacije da ostvari svoje ciljeve, kao i da ostvari zadovoljstvo kupaca isporukom proizvoda u predviđenom roku, po prihvatljivim cenama.

Primenjiv je na sve organizaciju iz automobilske industrije koje u svom poslovanju imaju proces izrade proizvodnih materijala, proizvodnih ili servisnih delova, skopova, termičku obradu, zavarivanje, farbanje ili druge usluge završne obrade.

Danas, gotovo svi proizvođači automobila (izuzev japanskih) postavljaju kao uslov za saradnju sa isporučiocima primenu ovog standarda i sertifikaciju od strane akreditovanih sertifikacionih tela. Sertifikacijom IATF 16949:2016, pokazaćete da Vaša organizacija ispunjava najviše standarde kvaliteta, efikasnosti i isplativosti u oblasti automobilske industrije. Uz sertifikaciju ćete omogućiti kontinuirano poboljašnje uz istovremeno odražavanje konkurentske prednosti i zadovoljenje zahteva kupaca na efikasan i efektivan način.

IATF 16949 dokazuje da Vaša organizacija ispunjava najviše standarde kvaliteta, efikasnosti i isplativosti u oblasti automobilske industrije.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Zadovljstvo kupaca isporučivanjem proizvoda koji ispunjavaju njihove zahteve i pružanjem usluga na koju se mogu osloniti
  • icon Nezavisna verifikacija prema globalno priznatim industrijskim standardima
  • icon Mogućnost sklapanja novih poslova, dosledan pristup kvalitetu
  • icon Smanjenje operativnih troškova kroz kontinuirana poboljšanja procesa

POVEZANI STANDARDI