FSC COC

FSC COC

Sistem upravljanja šumskim gazdinstvima

FSC COC Sistem upravljanja šumskim gazdinstvima

FSCTM se odnosi na sve drvne i nedrvne proizvode iz šuma kao što su: drvo, vlakna, celuloza, papir, drvena ili papirna ambalaža, karton, tekstil, pluta i drugi.

Forest Stewerdship Council (FSC) je nevladina, neprofitna organizacija koja promoviše odgovorno gazdovanje svetskim šumama. Osnovana 1993. godine kao odgovor na sveprisutnu globalnu deforestaciju, FSC je organizacija sa upravljačkom strukturom koja je bazirana na transparentnosti i jednakosti interesnih grupa. Njena jedinstvena forma omogućava zainteresovanim stranama sa svih meridijana da kroz konsenzus definišu esencijalne socijalne i ekološke kriterijume za gazdovanje šumama.

Sve kompanije koje na svojim proizvodima imaju FSC znak, svojim kupcima šalju poruku da kupovinom tog proizvoda dobijaju kvalitet a istovremeno podstiču odgovorno upravljanje šumama. Drugim rečima, FSC predstavlja najviši nivo osiguranja kvaliteta u šumarstvu, drvnoj industriji i industriji papira, a u svojoj strukturi sadrži niz zahteva iz oblasti kvaliteta, socijalne sfere i ekologije.

Sertifikacija FSC Chain of Custody (CoC) garantuje sledljivost FSC sertifikovanog materijala kroz kompletan proces proizvodnje – od šume do krajnjeg korisnika. Za proizvode sa FSC etiketama i oznakama usaglašenosti svi subjekti koji učestvuju u lancu snabdevanja ovakvim proizvodima moraju posedovati validan FSC CoC sertifikat.

FSC CoC je primenjiv i koristan u sledećim sistemima i oblastima:

  • Drvoprerađivačkim industrijama;
  • Drvnim industrijama i trgovinama;
  • Papirnoj industriji i trgovinama;
  • Izdavačkim kućama i štamparijama;
  • Pilanama.

Sa FSC CoC etiketom, svaka kompanija pokazuje da zajedno sa svojim kupcima, brine o šumskim bogatstvima i ekološkoj ravnoteži u svetu, čime doprinosi stvaranju svog boljeg imidža u javnosti i samim tim stvara veću mogućnost za nove poslovne uspehe i lakše plasiranje svoje robe na tržištu.

Pružanje usluge sertifikacije FSC® se obavlja u partnerstvu sa TUV AUSTRIA HELLAS. Sve aktuelne informacije o vezano za pravila FSC kao i akreditacijama možete pronaći na https://tuvaustriahellas.gr/services/fsc-chain-of-custody-certification/?lang=en

Proizvodi koji imaju FSC znak šalju poruku kupcima da kupovinom tog proizvoda dobijaju kvalitet, a kompanije istovremeno podstiču odgovorno upravljanje šumama.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Brige o očuvanju šuma
  • icon Razvijanja ekoloških svesti
  • icon Poboljšane tržišne mogućnosti na međunarodnom tržištu
  • icon Pristupa međunarodnoj bazi sertifikovanih kompanija prema FSC-u

POVEZANI STANDARDI