SEDEX SMETA

SEDEX SMETA

Društvena odgovornost

SEDEX SMETA standard Društvena odgovornost sertifikat Srbija

SMETA audit omogućava organizacijama da procene svoje lokacije i omoguće kupcima da imaju uvid u aspekte društvene odgovornosti proizvođača i pružaoca usluga.

SMETA je skraćenica za Sedex Members Ethical Trade Audit i jedna je od najvećih široko korištenih formata etičke provere društvene odgovnosti u svetu. Kombinuje najbolje prakse u oblasti korporativne društvene odgovornosti, informastrukture, ekologije i zaštite na radu. Koncept opisuje metodologiju na osnovu kodeksa Etičke trgovinske inicijative (ETI).

SMETA audit je osmišljen da pomogne organizacijama da dobiju detaljnu proveru koje obuhvataju sve aspekte odgovornih poslovnih praksa. Takođe je osmišljen da dobavljači nakon obavljene provere SMETA izveštaj podele sa više kupaca, ispunjavajući njhove zahteve i smanjujući dupliranje provera.

Ovo je omogućeno kroz SEDEX internet portal SEDEX ADVANCE na kojem se SMETA izveštaj može podeliti sa odabranim kupcima nakon što im se odobri pristup ka vašem ličnom SEDEX ADVANCE portalu. Izvešaj sadrži sve detalje sa provere koje kupac ima na uvid stoga je važno imati pouzdanog partnera i sertifikacija SMETA.

SMETA audit mogu izvoditi samo sertifikaciona tela koje ispunjavaju skup kriterijuma koje je postavila SEDEX organizacija. Možete se obratiti našem stručnom timu koji je tu da obezbedi odobrenog SEDEX proverivača i omogći upis u međunarodni SEDEX registar društveno odgovornih kompanija.

Kao jedna od ključnih zahteva trgovinskih lanaca, kupaca i partnera, društvena odgovornost predstavlja nezaobilazni uslov koji pospešuje rad organizaciji koji podržava neophodne uslove za zadovoljstvo zaposlene kao najvrednijeg resursa organizacije.

SMETA audit je osmišljen da pomogne organizacijama da dobiju detaljnu proveru koje obuhvataju sve aspekte odgovornih poslovnih praksi.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon SEDEX nudi međunarodno priznate i globalno primenjive modele gde se štedi vreme i novac izbegavanjem duplih provera
  • icon Posvećeni principima etičkog i društveno odgovornog poslovanja
  • icon Smanjenje rizika u oblastima društvene odgovornosti
  • icon Poboljšanje imidža kod klijenata i partnera

POVEZANI STANDARDI