ISO 19650

ISO 19650

Informaciono modeliranje objekata

ISO 19650 standard Informaciono modeliranje zgrada

Šta je informaciono modeliranje objekata?

Informaciono modeliranje objekata (Building information modeling) je transformacija podataka u informacije, čime se omogućava digitalizacija lanca vrednosti građevinske industrije u životni ciklus imovine. Odnosi se na razmenu svih tipova informacija, kao što su geometrijski, tehnički, funkcionalni podaci, podaci o troškovima i odazvanju tokom životnog ciklusa objekta.

Informaciono modeliranje zgrada počinje kreiranjem inteligentnog trodimenzionalnog modela. Takav model služi kao platforma za sve građevinske partnere preko koje mogu da dele dokumente i usklađuju radove tokom čitavog radnog veka datog projekta. Shodno tome takvo informaciono modeliranje predstavlja mnogo više nego grafička 3D projekcija. Ono pruža potpuno novi pristup izgradnji i upravljanju izgradnjom. Njegova implementacija omogućava  da se donose prave odluke u svim fazama životnog ciklusa – od ulaganja do eksploatacije, pa čak i rušenja.

BIM značajno poboljšava kvalitet i brzinu građevinskog procesa tako što značajno pojačava saradnju između građevinskih partnera. Ova inovacija omogućava svim stranama da uštede vreme, smanje troškove i izbegnu skupe greške.

ISO 19650 standard i sertifikat

BIM se široko koristi u građevinarstvu, ali njegove prednosti se protežu na rad i održavanje industrijskih sredstava. Da bi standardizovala primenu informacionog modeliranja objekata u industrijskom sektoru, Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je razvila standard ISO 19650.

ISO 19650 je serija standarda koji specifikuju upravljanje informacijama korišćenjem informacionog modeliranja. Serija se sastoji od pet delova koji pokrivaju različite faze životnog ciklusa sredstava, od planiranja, preko projektovanja, izgradnje, rada do održavanja. Svaki deo pruža preporuke za definisanje okvira za upravljanje informacijama. ISO 19650 se može primeniti na sve vrste i veličine imovine i na sve vrste organizacija uključenih u izgradnju i upravljanje zgradama i drugim izgrađenim sredstvima.

Deo 1: Koncepti i principi

Prvi deo standarda daje pregled koncepata i principa. On definiše BIM kao digitalni prikaz fizičkih i funkcionalnih karakteristika sredstava, koji se može koristiti za donošenje odluke tokom životnog ciklusa sredstava.

Deo 2: Faza primopredaje objekta

Drugi deo fokusira se na fazu isporuke sredstava, koja uključuje projektovanje, izgradnju i puštanje sredstava u rad. On navodi zahteve za rezultate, kao što su modeli, crteži i specifikacije, kao i protokoli za razmenu informacija između strana uključenih u projekat.

Deo 3: Operativna faza objekta

Treći deo standarda pokriva operativnu fazu imovine. Ističe važnost nesmetanog prelaska iz faze isporuke u operativnu fazu, uz prenos podataka i dokumentacije.

Deo 4: Razmena informacija

Ovaj dokument specificira detaljan proces i kriterijume za donošenje odluka prilikom izvršavanja razmene informacija.

Deo 5: Bezbednosni pristup upravljanju informacijama

Peti i poslednji deo standarda postavlja zahteve za bezbednosni pristup upravljanju projektima, korišćenje digitalnih tehnologija, povezivanje kontrolne sistema, primer sistema za upravljanje zgradama, digitalno izgrađeno okruženje i pametno upravljanje objektima.

Važnost BIM-a

Smatra se da će u svetu do 2050. godine živeti skoro 10 milijardi ljudi. Iz tog razloga u građevinarstvu moraju da se koriste kako pametniji tako i efikasniji načini za projektovanje i izgradnju, ne samo da bi se zadovoljila globalna tražnja, već kako bi se stvorili funkcionalniji i otporniji prostori.

BIM standardizacija pruža pozitivne promene u građevinskoj industriji kroz olakšavanje primene digitalne tehnologije, te daje doprinos u stvaranju optimalnih kooperativnih procesa u fazama projektovanja, građenja i održavanja.

Informaciono modeliranje omogućava da dizajnirate zgradu i pre početka njene izgradnje potpuno izračunate i identifikujete sve procese koji se u njoj dešavaju.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom
  • icon Pametniji i efikasniji način za projektovanje i izgradnju
  • icon Zadovoljenje potreba globalne tražnje
  • icon Funkcionalniji i otporniji prostori
  • icon Doprinos stvaranju optimalnih kooperativnih procesa u fazama projektovanja, građenja i održavanja

POVEZANI STANDARDI