COVID SHIELD

COVID SHIELD

Sistem zaštite od COVID virusa

COVID SHIELD standard naglašava odgovornost, društvenu svesnost i osetljivost, kao i poslovnu etiku koju organizacija prikazuje definisanjem i proaktivnim uvođenjem mera predostrožnosti.

Poslovni izazovi koji proizilaze iz vanrednih situacija, kao što je pandemija Covid-19, zahtevaju pripremu i reagovanje na nove uslove poslovanja. Organizacije su podstaknute da promene svoje navike i načine poslovanja kako bi efikasnim reagovanjem na novonastalu situaciju smanjili potencijalni rizik i osigurale kontinuirano poslovanje.
Poslovne aktivnosti koje su više pogodjene pandemijom Covid-19 su finansiranje, investicije i kontinuirani razvoj i rast. Iskustvo upravljanja pandemijom Covid-19 i njenim uticajem prikazuju sledeća ključna područja za očuvanje poslovanja kontinuiteta:

  • primena neophodnih mera za izbegavanje prenošenja, prevencije i širenja bolesti;
  • jačanje poverenja kupaca i korisnika u izbor proizvoda ili usluga.

Iz tih razloga je razvijen COVID SHIELD standard, koji služi najpre da se smanji rizik od dolaska u neželjene i nepredviđene situacije, a potom i da smanji negativan uticaj po organizaciju koji je nastao usled takvih okolnosti. Drugim rečima, sistem COVID SHIELD omogućava kompanijama da lakše prevaziđu iznenadni krizni period, odnosno da kroz njega prođu sa minimalnim ili nikakvim poslovnim gubicima.

Na osnovu svega navedenog, COVID SHIELD ima fokus na zdravlje zaposlenih, bezbednost i kontinuitet poslovanja. Služi kao obezbeđivanje sprečavanja ulaska i širenja bolesti koronavirusa u svim prostorijama organizacije i sprovođenja procedura, uputstava i preporučenih mera zaštite propisanih od strane Ministarstva zrdavlja i Svetske zdravstvene organizacije.

INTERCERT DOO Novi Sad kao savesna i odgovorna kompanija, pre svega stavlja brigu na zdravlje svojih zaposlenih i poslovnih partnera i u tom smislu je učestvovao na razvijanju standarda kao odgovor na novonastalu situaciju pružajući doprinos u okruženju u kome zaposleni vrše aktivnosti budu sigurne i bezbedne po rad i korisnika naših usluga. Imajući to u vidu, naša organiazcija može da vam pruži siguran profesionalan pristup uz pristupačnu cenu i odgovarajući kvalitet usluge.

Sistem COVID SHIELD omogućava kompanijama da lakše prevaziđu iznenadni krizni period, odnosno da kroz njega prođu sa minimalnim ili nikakvim poslovnim gubicima.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Smanjenje rizika i mogućnosti širenja koronavirusa
  • icon Podrška prevenciji protiv potencijalne (svesne ili nesvesne) izloženosti koronavirsu
  • icon Poboljšanje svih operacija vezano za higijenu, infrastrukturu i opremu za rad
  • icon Aktivni doprinos podizanju svesti svih zainteresovanih strana

POVEZANI STANDARDI