ISO 26000

ISO 26000

Društvena odgovornost

ISO 26000 standard Društvena odgovornost sertifikat Srbija

Društveno odgovorno poslovanje se odnosi na način na koji organizacije upravljaju svojim poslovnim procesima kako bi ostvarile pozitivan učinak na društvo i svoje poslovanje. Tačnije, odnosi se na preuzimanje odgovornosti organizacije za aktivnosti na društvo i okolinu, pri čemu te aktivnosti moraju biti u skladu sa interesima društva, etičkom poslovanju i sa zakonom kao i ostalim pravnim regulativama.

Organizacije koje podstiču društveno odgovorno poslovanje, svoje aktivnosti u poslovanju najčešće predstavljaju široj javnosti u sklopu svog godišnjeg izveštaja ili kroz aktivnosti koje promovišu društveno odgovorno poslovanje. Izveštavanje pomaže organizaciji da jasno postavi ciljeve, čime se meri učinak i uspešnost sprovedenih promena. Iz dobijenih rezultata se jasno prikazuju podaci o uticaju organizacije na okolinu, društvo i ekonomiju. Međunarodno ustanovljeni podaci i merila omogućavaju da informacije sadržane u izveštajima postanu dostupne i predstavljene svim interesno uticajnim grupama.

Iz tih razloga, kao uputstvo o društvenoj odgovornosti, usvojen je međunarodni standard ISO 26000, koji daje smernice u vezi sa društvenom odgovornošću i održivim razvojem.

ISO 26000 će Vam pomoći da neprestano povećate nivo druševene odgovornosti u Vašoj organizaciji .

Otkrijte najbolji način da započnete sa sertifikacijom društvene odgovornosti prema ISO 26000 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese svakoj vrsti poslovanja, bez obzira na veličinu organizacija.

ISO 26000 standard predstavlja značajan alat za pozicioniranje organizacije kao drušveno odgovorne prema svojim zaposlenima, ali i prema okolini u kojoj posluje.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Ostvarivanje konkurentske prednosti
  • icon Sposobnost privlačenja i zadržavanja zaposlenih, kupaca, klijenata ili korisnika
  • icon Moral, posvećenost i produktivnost zaposlenih
  • icon Bolji odnos sa kompanijama, vladama, medijima, dobavljačima, kolegama, korisnicima i zajednicom u okviru koje se obavlja delatnost

POVEZANI STANDARDI