WPQR

WPQR

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja

WPQR sertifikacija sertifikat Srbija

Welding Procedure Qualification Record (kvalifikovana tehnologija zavarivanja) ima za cilj da dokaže kompetentnost firme da može da kvalitetno uradi zavarene spojeve koji su predmet samog WPQR-a.

Proizvođač u skladu za zahtevima odgovarajućeg standarda priprema uzorak koji zavaruje u prisustvu inspektora zavarivanja iz TUV AUSTRIA SRBIJA. Nakon toga, proizvođač dostavlja zavareni uzorak akreditovanoj laboratoriji na ispitivanje metodama bez razaranja (vizuelna kontrola, kontrola nepropusnosti, radiografska kontrola, ultrazvučna kontrola, kontrola magnetskim ispitivanjima, kontrola penetrantima) ili razaranjem (ispitivanje zatezajnem, savijanjem, merenje tvrdoće, metalografska ispitivanja, ispitivanje udarne žilavosti, itd.).

Formalni dokument koji opisuje koje tehnologije zavarivanja proizvođač koristi i sadrži skup smernica koje su potrebne zavarivaču za izvođenje postupka zavarivanja je WPS lista (Welding procedure specification).

Proizvođač na osnovu prethodne specifikacije tehnologije zavarivanja (WPS liste) i dobijenih rezultata ispitivanja uzorka aplicira za dobijanje kvalifikacije tehnologije zavarivanja (WPQR) kod sertifikacionog tela TUV AUSTRIA. Nakon dobijanja pozitivnih rezultata o usklađenosti sa zahtevima određenog postupka na osnovu ispitivanja uzorka, TUV AUSTRIA SERBIA izdaje dokument koji je praktična potvrda tehnologije zavarivanja određenim postupkom (E-111, MIG-131, MAG-135, TIG-14 i drugi).

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja omogućuje zavarivaču koji je radio uzorak da dobije važeći sertifikat zavarivanja, odnosno atest zavarivača prema ISO 9606. Atest potvrđuje da zavarivač poseduje veštine za izradu određenog zavarenog spoja, pod uslovima koji se koriste u proizvodnji.

Zapošljavanje kompetentnog kadra i kvalifikacija tehnologije zavarivanja utiče na kvalitet proizvoda koji ispunjava definisane zahteve kvaliteta i vaših kupaca što takođe utiče na povećanje konkurentnosti na tržištu.

INTERCERT kao TUV AUSTRIA PARTNER je tu da obezbedi jednostavan i brz postupak sertifikacije u skladu sa potrebama partnera, a sertifikati koje izdaje su od akreditovanih međunarodnih sertifikacionih tela i zvanično su priznati i prepoznatljivi širom sveta.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon WPQR predstavlja trajni dokument koji firma poseduje sve dok posluje pod tim imenom
  • icon Kvalifikacija tehnologije zavarivanja omogućuje zavarivaču koji je radio uzorak da dobije važeći sertifikat zavarivanja
  • icon Podizanje kvaliteta postupka zavarivanja na viši nivo
  • icon Dokument koji je praktična potvrda tehnologije zavarivanja određenim postupkom

POVEZANI STANDARDI