ISO 45001

ISO 45001

Sistemi menadžmenta bezbednosti na radu

45001 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija

ISO 45001 standard (Occupational Health & Safety – OH&S) je međunarodni standard koji definiše zahteve za bezbednost i zdravlje na radu.

Namenjen je organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti i zdravlja svojih zaposlenih, u svim oblastima industrije. Primenom ISO za bezbednost i zdravlje na radu organizacije stiču poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zakone i zahteve iz najboljih svetskih praksa bezbednosti i zdravlja na radu kao i da je naglasak na preventivnom aktivnostima, a ne na korektivnom delovanju.

Polazna osnova za OH&S je usklađenost za Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/zakoni/uprava-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu-0

Obuhvata identifikaciju opasnosti, procenu rizika i određivanje kontrola, pravne i druge zahteve, ciljeve i programe zaštite bezbednosti i zdravlja na radu, resurse, uloge, odgovornosti i ovlašćenja, kompetentnost, obuku, komunikaciju, učešće, operativnu kontrolu, pripremljenost za hitne slučajeve i odgovor, merenje, praćenje kao i poboljšanje performansi.

Rezultat je dokumentacija odnosno odgovarajuće procedure, uputstva i zapisi koji opisuju procese koje služe za poboljšanje uslova rada zaposlenih.

Benefiti sertifikacije ISO 45001 standarda

Veća zaštita zaposlenih

Povećanje poverenja zainteresovanih strana

Povećanje produktivnosti

Smanjenje troškova i izdataka zbog povreda i profesionalnih bolesti zaposlenih

Podsticanje učešća i odgovornost menadžmenta

Smanjenje rizika od opasnosti

Cena

Implementacija ISO 45001 standarda može zahtevati izvesna finansijska ulaganja u smislu reorganizacije poslovnih ili proizvodnih prostorija, nabavke adekvatne lične zaštitne opreme za zaposlene, angažovanja ovlašćenih firmi za sprovođenje aktivnosti procene rizika radnih mesta i izrade adekvatnog Akta o proceni rizika, ispitivanje uslova radne sredine i periodičnih pregleda opreme za rad.

Međutim, potreba za finansijskim ulaganjem nije uslovljena samim standardom, već aktuelnom zakonskom regulativom, čija je primena strogo zahtevana pojedinim zahtevima ovog standarda. Sama cena sertifikacije zavisi od vrste delatnosti, složenosti procesa, broja zaposlenih, broja lokacija i sličnih parametara.

Razlika između OHSAS 18001 i ISO 45001 standarda

OHSAS 18001 standard su razvila tela za sertifikaciju u Britaniji i korišćen je za bezbednost i zdravlje na radu širom sveta. Zasnovan je isključivo na relevantnim rizicima za radno mesto, dok OH&S zasnovan na procesnom pristupu i uključuje prilike pored rizika. OH&S uključuje i spoljne rizike za bezbednosti na radnom mestu, uzimajući u obzir unutrašnje i eksterne rizike i mogućnosti, dok se OHSAS prvenstveno fokusirao na interne rizike.

Posedovanjem sertifikata Vaša organizacija ima dokaz o upravljanju bezbednosti i zdravlju svojih zaposlenih, kao najvrednijem resursu kojim raspolaže.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Identifikovanje mogućnosti za povećanje bezbednosti
  • icon Konkurentska prednost
  • icon Prelazak sa reaktivnog na proaktivan pristup bezbednosti
  • icon Motivacija zaposlenih sigurnijim i boljim uslovima rada

POVEZANI STANDARDI