ENplus standard

ENplus

Sertifikacioni standard za drveni pelet

ENplus standard za drveni pelet

ENplus je sertifikacioni standard za drveni pelet zasnovan u skladu sa ISO 17255-2. Cilj ENplus šeme je da obezbedi snabdevanje stambenih, poslovnih, industrijskih i javnih zgrada drvenim peletom za grejanje jasno definisanog i konstantnog kvaliteta. Obuhvata ceo lanac snabdevanja, od proizvodnje do isporuke drvenih peleta krajnjim korisnicima.

ENplus je uveo klase kvaliteta i veće zahteve u odnosu na one koje su do sada postavljali međunarodni standardi za pelet. Sertifikat EN plus je ustanovljen 2011. god., postao je renomirani sertifikat za sertifikovani pelet u Evropi i šire i doprineo je harmonizaciji i standardizaciji tržišta peleta.

Nezavisne organizacije poput INTERCERT DOO (sertifikaciona tela za proveru EN plus) su nadležne da procene da li kompanija koja podnosi zahtev ispunjava zahteve predviđene standardom EN plus (EN +). Sertifikaciono telo će obaviti inspekciju opreme, objekata, procesa i sistema upravljanja kao i prikupljanje uzoraka za testiranje koja podrazumevaju ispitivanje proizvoda ukoliko postoji proizvodnja i pakovanje peleta. Kada se odobri usklađenost sa ENplus propisima, EPC ili nacionalna asocijacija za pelet odobrava upotrebu ENplus pečata.

Standardizovi pelet mora ispunjavati niz tehničkih specifikacija. Pored dužine i prečnika, peleti se takođe testiraju na mehaničku izdržljivost, procenat sitnih čestica, nasipnu gustinu, sadržaj pepela i vlage, kalorijske vrednosti i procenat aditiva. Sve ovo kako bi se garantovalo da će uređaji na pelete raditi na najbolji mogući način.

ENplus sertifikaciona šema definiše tri klase kvaliteta drveta:

  1. ENplus A1
  2. ENplus A2
  3. ENplus B

Klasa ENplus A1 je vrhunski kvalitet koji se koristi u privatnim kućnim kotlovima ili pećima. A1 peleti proizvode najmanju količinu pepela i ispunjavaju najviše zahteve standarda. Klasa A2 se koristi u većim instalacijama i proizvodi više pepela. Industrijski peleti se ne nazivaju „ENplus“, ali mogu biti sertifikovani kao „EN B“. Vreća peleta je jedinica pakovanja za maloprodaju. Vreće peleta mogu da sadrže do 30 kg peleta klase kvaliteta ENplus A1 ili ENplus A2. Pakovanje peleta klase kvaliteta ENplus B u vreće nije dozvoljeno.

Svaka od klasa kvaliteta ima jedinstven logotip kvaliteta, koji se koristi u kombinaciji sa sertifikacionim pečatom. Kombinacija logotipa i sertifikacionog pečata naziva se pečat kvaliteta.

Evropski savet za pelet (EPC) okuplja nacionalna udruženja za pelet iz cele Evrope kako bi upravljala EN+ i takođe raspravljala o pitanjima kao što su bezbednost, sigurnost snabdevanja, obrazovanje i obuka, kao i kvalitet uređaja koji koriste pelet.

ENplus peleti su efikasni, pristupačni i obnovljivi. Sadrže najniže nivoe neželjenih minerala i vlage, obezbeđujući da vaš uređaj radi na najbolji mogući način, te je lak za transport i skladištenje.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Poznat širom sveta, sa globalnom proizvodnjom i velikom bazom snabdevanja
  • icon Dobro definisani zahtevi kvaliteta koji se održavaju do isporuke krajnjem korisniku
  • icon Kvalitet je obezbeđen ENplus pečatom
  • icon Potrošači mogu da biraju pelete istog visokog kvaliteta iz šire proizvodne baze, čime se podstiče konkurencija, dok proizvođači peleta profitiraju od lakšeg pristupa novim tržištima

POVEZANI STANDARDI