ISO 3834

ISO 3834

Sistem menadžmenta zavarivanja

ISO 3834 Sistem menadžmenta zavarivanja

EN ISO 3834 predstavlja međunarodni standard namenjen organizacijama koje imaju proces zavarivanja u svom procesu rada.

Standard doprinosi usavršavanju poslovnih procesa kompanije i poboljšanju kvaliteta procesa proizvodnje putem međunarodno priznatog pristupa upravljanju zavarivanja koji se odnosi na:

 • upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem;
 • zahteve koji se odnose na kvalitet zavarenog proizvoda;
 • kontrolu kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje, orijentisan na proizvod/proces
 • infrastrukture;
 • održavanja opreme i skladištenja materijala;
 • fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda ili montaži na terenu.

Razvijen je sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja.

Standard ISO 3834 „Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala“ se sastoji iz šest delova:

 • EN ISO 3834-1: „Kriterijumi za izbor odgovarajućeg nivoa zahteva kvaliteta“
 • EN ISO 3834-2: „Napredni zahtevi kvaliteta“
 • EN ISO 3834-3: „Standardni zahtevi kvaliteta“
 • EN ISO 3834-4: „Osnovni zahtevi kvaliteta“
 • EN ISO 3834-5: „Dokumenti sa kojima je neophodno usaglasiti tvrdnju o usaglašenosti zahteva kvaliteta ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4“
 • EN ISO 3834-6: „Uputstva za implementaciju ISO 3834“

Nivo sertifikacije se određjuje u odnosu na zahteve kupaca i potrebama kompanije. Konačni izbor nivoa sertifikacije se klasifikuje prema težini i podrazumeva tri kategorije EN ISO 3834-2; EN ISO 3834-3 i EN ISO 3834-4 čije će sprovođenje biti zajednički dogovoreno prilikom ugovaranja provere.

Nakon uspešne provere izdati sertifikati podrazumevaju 3 godine važenja. Uz sertifikat se izdaje i aneks koji dodatno opisuju podatke o: zavarivačkim procesima, kordinatoru zavarivanja, procedurama i slično.

Sticanjem sertifikata o usaglašenosti sa primenjivim zahtevima EN ISO 3834 standarda, stiču se brojne prednosti koje podrazumeva:

 • povećava zadovoljstva kupaca i stvaranje poverenja među poslovnim partnerima, zainteresovanim stranama i zaposlenima u organizaciji i ujedno potvrđuje sposobnost obezbeđivanja dosledne isporuke proizvoda ili usluga;
 • međunarodno priznat sertifikat poboljšava brend, reputaciju i imidž organizacije;
 • jasna opredeljenost i fokus na stalno unapređenje kvaliteta zavarivanja;
 • optimizaciju čitavog procesa zavarivanja i smanjenje neusaglašenih proizvoda, a samim tim i izbegavanje ekonomskih troškova;

Naše tehničko osoblje proverava na licu mesta kako su zahtevi EN ISO 3834 implementirani u vašoj kompaniji. Neke od ključnih aspekata provere EN ISO 3834 podrazumeva da:

 • postoji sistem upravljanja kvalitetom (QM) i procedura vezanih za zavarivanje;
 • da li koordinator zavarivanja poseduje znanja u oblastima projektovanja, proizvodnje, montaže i ispitivanja komponenti za zavarivanje, najčešće koordinatori poseduju sertifikat Međunarodnog inžinjera zavarivanja (IWE);
 • zavarivači imaju važeći sertifikat/atest u skladu sa ISO 9606, sa potpuno mehanizovanim i automatskim procesima zavarivanja;
 • da kompanija poseduje kvalifikovane tehnologije zavarivanja (WPQR) prema postojećim WPS (Welding procedure specification) listama;
 • je oprema za zavarivanje sertifikovana i ispitana a merna-kontrolna oprema kalibrisana /etalonirana.

Proizvođači usaglašeni sa ISO 3834 standardom su češće konkurentniji od drugih zahvaljujući najboljim praksama koje predviđa standard EN ISO 3834. Sertifikacija EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ili EN ISO 3834-4 donosi komparativnu prednost i poverenje na lokalnom i svetskom tržištu.

ISO 3834 doprinosi usavršavanju poslovnih procesa kompanije i poboljšanju kvaliteta procesa proizvodnje putem međunarodno priznatog pristupa upravljanju zavarivanja.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

 • icon Povećanje kompetencija i unapređenje procesa proizvodnje
 • icon Mogućnost pristupa tenderima i konkursima u kojima se zahteva sertifikat EN ISO 3834
 • icon Izgradnja poverenja kod državnih organa o primeni važećih zahteva zakona i propisa zakonodavstva
 • icon Pojačana izvozna snaga na tržišta koja zahtevaju međunarodno priznat sertifikat

POVEZANI STANDARDI