ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000

Sistem menadžmenta servisima

20000 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija

ISO 20000-1 Information Technology Service Management System (SMS) je međunarodni standard koji se odnosi na upravljanje IT servisima. Utvrđuje zahteve za organizacije prilikom uspostavljanja, implementacije i održavanja procesa vezanih za servise. Takođe, pomaže organizacijama da uspostave politike i ciljeve pri pružanju servisa i podrazumeva poboljšanja u ispunjenju potreba korisnika i saradnika.

U svojoj strukturi podrazumeva procesni pristup za upravljanje incidentima, servisnih zahteva, upravljanju promenama i problemima. Pored navedenog podrazumeva vođenje konfiguracija za hardversku i softversku imovinu. Na ovaj način se na efikasan upravlja servisnim zahtevima imajući sve elemente u procesu.

3 osnovna cilja standarda:

Smanjenje izlaganja rizicima

Ispunjavanje ugovorenih zahteva (SLA)

Demonstiranje kvaliteta usluge

Kome je namenjen standard?

Organizacijama koje zahtevaju dosledan pristup svih svojih pružalaca usluga

Pružaocu uslugu koji namerava da pokaže svoju sposobnost za dizajn, tranziciju, isporuku i poboljšanje IT usluga

Pružaocu usluga da nadgleda, meri i pregleda svoje procese

Proveravačima kao osnova za ocenjivanje usaglašenosti usluga sa zahtevima

Benefiti sertifikacije ISO 20000-1:

Usaglašavanje IT usluga i poslovne strategije organizacije

Povećanje poverenja korisnika i zainteresovanih strana

Napredniji nivo usluge kroz jasno definisane odgovornosti

Bez obzira da li su IT usluge interne ili pružanje istih spada u delatnost kompanije one moraju biti pouzdane, isplative i efikasne. Upravo ovaj standard pomaže organizacijama u efikasnom upravljanja IT uslugama i omogućava laku integraciju sa postojećim sistemima menadžmenta.

Povezanost sa drugim standardima:

Po svojoj strukturi je najsličniji ITIL standardu koji je takođe fokusiran na upravljanje IT Servisa i IT imovine dok se sličnost sa ISO 9001 ogleda u tome što se oba standarda zasnivaju na PDCA (Plan-Do-Check-Act) ciklusu i sadrže slične elemente (odgovornost rukovodstva, upravljanje dokumentima, resursima, merenje, analiza i poboljšanja). S tim u vezi, ISO 9001 predstavlja odličnu osnovu za implementaciju ISO 20000.

Takođe, SMS se dovodi i u vezu sa ISO 27001. Glavni uticaj ISO 27001 na ISO 20000 ogleda se u tački  tački 6.6. – Upravljanje sigurnošću informacija, budući da pruža širu sliku o tome kako implementirati sisteme bezbednosti informacija u organizaciji.

Sertifikat ISO 20000-1 izdat od strane akreditovane sertifikacione kuće dokaz je kvaliteta i kontrole Vaših servisa.

Ukoliko želite da ostvarite usklađenost sa ISO 20000-1 možete nam poslati zahtev za ponudu sa Vašim osnovnim podacima kako bismo što brže mogli odgovoriti na Vaš upit i spojiti Vas sa odgovarajućom osobom.

 

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Poboljšanje konkurentnosti i ugleda
  • icon Bezbedna razmena informacija
  • icon Smanjena pojava rizika
  • icon Usaglašenost sa zakonskim propisima

POVEZANI STANDARDI