ISO 21001

ISO 21001

Sistem menadžmenta za obrazovne institucije

21000 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija

ISO 21001 je Sistem menadžmenta za obrazovne organizacije (EOMS) i predstavlja međunarodni standard koje primenjuju edukativne organizcije širom sveta. Objavljen je u maju 2018. godine od strane Međunarodne organizacije za strandardizaciju (ISO).

Obrazovni sistemi širom sveta razlikuju se jedni od drugih, obzirom na zakone zasnovane na različitim propisima. Cilj i uvođenje ISO 21001 je da pruži zajednički alat za upravljanje obrazovnim organizacijama, odnosno da se standardizuje sistem upravljanja obrazovanjem tako da zadovoljava potrebe učenika.

Važnost ovog standarda ogleda se u:

  1. pružanju saveta o tome kako standardizovati pružanje visokokvalitetnog obrazovanja;
  2. podsticanju inovativnosti, zajedno sa uvođenjem etičke i društvene odgovornosti.

ISO 21001 standard specifira zahteve sistema menadžmenta za obrazovne organizacije kada takve organizacije:

  1. treba da pokažu svoju sposobnost da podrže sticanje i razvoj kompetencija kroz podučavanje, učenje ili istraživanje;
  2. imaju za cilj da povećaju zadovoljstvo učenika, korisnika i osoblja kroz primenu EOMS-a, uključujući istovremeno procese za poboljšanje sistema i osiguranje usklađenosti sa zahtevima svih zainteresovanih strana.

Sertifikat ISO 21001 (EOMS) može da se primeni i na obrazovne organizacije u okviru većih organizacija čija osnovna delatnost nije obrazovanje, kao što su odeljenja za stručno usavršavanje. Standard se ne odnosi na preduzeća koja samo vrše izradu obrazovnih proizvoda.

Imperativ današnjice je omogućiti zadovoljstvo ne samo kupaca i potrošača, već učenika i drugih korisnika obrazovnih organizacija kao što su roditelji/staratelji, vlada, tržište rada i sertifikacija ISO 21001 to upravo dokazuje. Standard ISO 21001 je kompatibilan sa ISO 9001, ali sa posebnim fokusom na obrazovne institucije i zadovoljstvo korisnika.

ISO 21001 standard pruža zajednički alat za upravljanje obrazovnim organizacijama, tako da zadovoljava potrebe učenika i drugih korisnika.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Personalizovana i dostupnija obuka
  • icon Promovisanje jednakih mogućnosti za sve učenike, bez obzira na njihovo etičko, versko, kulturno poreklo, pol ili sposobnost
  • icon Promovisanje mogućnosti doživotnog učenja i samoučenja
  • icon Veće zadovoljstvo i motivacija učenika i drugih korisnika

POVEZANI STANDARDI