ISO 22301

ISO 22301

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

22301 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija

ISO 22301 je međunarodno priznati standard koji omogućava da identifikujete pretnje po kompaniju i kritične poslovne funkcije koje mogu biti pogođene usled incidenta. Takođe, olakšava izradu plana i reakcije kako bi nastavili sa normalnim poslovanjem.

ISO 22301 standard je internacionalni standard za upravljanje poslovnim kontinuitetom. Osmišljen je da zaštiti Vašu organizaciju od potencijalnih smetnji. Te smetnje mogu uključiti hakerski napad, cajber kriminal, rat, ekstremne vremenske prilike, požar, poplave, prirodne katastrofe, krađu, IT odliv, bolest zaposlenih ili teroristički napad.

Upravo iz tog razloga je ustanovljen standard ISO 22301 sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja, koji služi najpre da se smanji rizik od dolaska u neželjene i nepredviđene situacije, a potom i da smanji negativan uticaj po kompaniju nastao usled takvih okolnosti. Drugim rečima, primena i sertifikacija ISO 22301 omogućava organizacijama da lakše prebrode iznenadni krizni period, odnosno da kroz njega prođu sa minimalnim ili nikakvim poslovnim gubicima.

Priprema i usaglašavanje sa ISO 22301 standarda podrazumeva razvoj planova kontinuiteta poslovanja koji uključuje mogućnost događaja nepredviđenih situacija i sposobnosti organizacije da reaguje na njih napspram potrebe kompanije. Zahtevi ISO 22301 standarda predviđaju izradu plana oporavka koji ima fokus da vrati kompaniju u normalno poslovanje nakon incidenta, najčešće je tehničke prirode i fokusira se na oporavak određenih funkcionalnosti, lokacija, usluga i aplikacija. Konačan cilj je postizacije totalnog oporavka a dalja ideja standarda ISO 22301 je da omogući kompaniji da nastavi sa normalnim poslovanjem čak i u slučaju pojave incidenta. Sertifikat ISO 22301 dokazuje korisnicima da imaju usluge, servise i aplikacije dostupne u svakoj mogućoj situaciji.

ISO 22301 standard služi najpre da smanji rizik od dolaska u neželjene i nepredviđene situacije, a potom i da smanji negativan uticaj po kompaniju nastao usled takvih okolnosti.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Identifikacija i upravljanje trenutnim i budućim poslovnim pretnjama po organizaciju
  • icon Zauzimanje proaktivnog pristupa za smanjivanje uticaja usled nastalih incidenata
  • icon Omogućavanje bitnim funkcijama da budu operativne tokom krize
  • icon Smanjenje zastoja tokom incidenata i smanjenje vremena potrebnog za oporavak preduzeća

POVEZANI STANDARDI