BSCI

BSCI

Inicijativa poslovno društvene saglasnosti (Kodeks ponašanja)

BSCI Inicijativa poslovno društvene saglasnosti Kodeks ponašanja

BSCI Standard (Kodeks ponašanja) predstavlja set principa i vrednosti čijom primenom ispunjavate očekivanja od strane vaših poslovnih partnera. BSCI standard se poziva na međunarodne sporazume kao što su Univerzalna deklaracija ljudskih prava, dečijih prava i poslovnih principa.

Inicijativa poslovno društvene saglasnosti (BSCI) je pokrenuta od strane Spoljnotrgovinske Asocijacije FTA imajući u vidu da je međunarodna trgovina od ključnog značaja za ljudski prosperitet i društveno-ekonomski rast.

BSCI pruža kompanijama metodologiju proveru društvene odgovornosti i detaljan izveštaj, obezbeđuje mrežu eksternih, akreditovanih, iskusnih i nezavisnih proverivačkih kompanija čime se stiče dokaz o punoj posvećenosti ka društvenoj odgovonosti.

Kako očekivanja kompanija u vezi društvene odgovornosti i njihovih dobavljača sve više rastu, BSCI standard nastoji da pomogne organizacijama da na bolji način sagledaju svoj lanac snabdevanja kako bi osigurale da svi dobavljači na etički način tretiraju radnike.

BSCI standard takođe pruža sistem koji pomaže kompanijama da postepeno poboljšavaju uslove rada u svom lancu snabdevanja. Proizvođači koji ispunjavaju BSCI zahteve se ohrabruju da komplementarnim standardima dodatno utvrde društvenu ogvoornost kroz implementaciju i sertifikaciju standarda poput SA 8000 sertifikat socijalnog upravljanja koji je razvio Social Accountability International (SAI) ili SEDEX SMETA audit.

U okviru amfori BSCI sistema, i velike i male kompanije dobijaju standardizovanu profesionalnu podršku i pristup istim alatima. Konkretno, organiazcije mogu imati koristi poput:

  • stvaranja i održavanja odnosa poverenja sa kupcima, lanac snabdevanja i zadovoljenje zahteva zainteresovanih strana
  • obezbeđenja dodatne vrednosti pružajući transparenan prikaz klijentima, zahvaljujući dobroj asimilaciji amfori BSCI sistema u sopstvenoj kompaniji.

Amfori BSCI kodeks ponašanja je osnova amfori BSCI sistema. BSCI audit i ovakav sistem omogućava poslovnim preduzećima da:

  • nadgledaju njihove globalne lance nabavke
  • izgrađuju kompetencije i znanje sa vlastitim timovima i u njihovim lancima nabavke
  • uključivanje se u konstruktivan dijalog sa relevantnim zainteresovanim stranama

Amfori BSCI Kodeks ponašanja definiše vrednosti i principe za odgovorne poslovne prakse u lancu snabdevanja.

BSCI standard nastoji da pomogne organizacijama da na bolji način sagledaju svoj lanac snabdevanja kako bi osigurale da svi dobavljači na etički način tretiraju radnike.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Osiguranje da se radnici u celom lancu snabdevanja tretiraju etički i da se poštuju njihova prava – uključujući slobodu udruživanja, pravednu naknadu, zdravlje i sigurnost i zabranu maloletničkog rada
  • icon Poboljšanje reputacije među potrošačima kao ugledne i etičke kompanije i razvoj konkurentske prednosti
  • icon Poboljšanje odnosa sa dobavljačima
  • icon Ispunjenost srodnih zahteva sa drugim socijalnim standardima poput SEDEX SMETA

POVEZANI STANDARDI