ISO 22716

ISO 22716

Dobra proizvođačka praksa za kozmetiku

ISO 22716 Dobra proizvođačka praksa za kozmetiku Srbija

ISO 22716 standard predviđa zahteve za proizvodnju, kontrolu, skladištenje i otpremu kozmetičkih proizvoda. Sertifikat ISO 22716 dokazuje aspekte kvaliteta, sigurnosti i ekološke aspekte proizvodnje kompanije koje se uvođenjem i sertifikacijom ovog standarda prilagođavaju lokalnim i međunarodnim zakonodavstvom i regulativama.

Sertifikacija ISO 22716 dokazuje dobru proizvođačku praksu za kozmetičke poizvode i pospešuje upravljanje ljudskim, tehničkim i administrativnim faktorima koji utiču na kvalitet proizvoda. Ove smernice su uspostavljene da bi se mogle koristiti tokom celog procesa proizvodnje od prijema do otpreme.

U skladu sa uredbama Evropskog parlamenta EU i Saveta za kozmetičke proizvode od proizvođača, uvoznika i distributera kozmetičkih proizvoda se zahteva da su svi proizvodi na tržištu EU napravljeni na principima GMP (dobre proizvođačke prakse), što znači da su pre svega, bezbedni i zdravstveno neškodljivi.

Glavni zahtevi ISO 22716 su zaposleni, oprema, proizvodnja i rekamacije opisani u 15 poglavlja i posebno se ispituju. Sertifikacija ISO 22716 ne samo da dokazuje da su zakonski uslovi ispoštovani, već pruža mogućnost intenzivne analize higijenskog stanja u organizaciji.

Dobre proizvodne prakse predstavljaju praktični razvoj koncepta za osiguranja kvaliteta opisom proizvodnih aktivnosti koje se zasnivaju na zdravim naučnim procenama i procenama rizika. Cilj ovih GMP smernica je definisati aktivnosti koje klijentu omogućavaju da dobije proizvod koji ispunjava definisane karakteristike.

ISO 22716 standard dokazuje aspekte kvaliteta, sigurnosti i ekološke aspekte proizvodnje kozmetičkih proizvoda.

 

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Sigurnost kupcima i drugim relevantno zainteresovanim stranama u vezi kvaliteta proizvoda
  • icon Usklađenost sa zakonskim i drugim zahtevima
  • icon Povećanje lokalne i globalne tržišne konkurentnosti i smanjenje rizika od barijera trgovinskim ograničenjima
  • icon Kontinuirano poboljšanje kroz čitav lanac snabdevanja i dobrobit potrošača

POVEZANI STANDARDI