ISO 10002

ISO 10002

Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama

ISO 10002 Zadovoljstvo korisnika Smernice za postupanje sa prigovorima

Standard ISO 10002 je uputstvo organizacijama za planiranje, razvoj, funkcionisanje, održavanje i poboljšavanje procesa za postupanje sa prigovorima. Kompatibilan je sa ISO 9001 i podržava njegovu usredsređenost na korisnika pomoću efektivne i efikasne primene procesa za postupanje sa prigovorima, ali takođe može da se koristi i nezavisno od ISO 9001.

U savremenom poslovanju, organizacije moraju da teže stalnom poboljšavanju svojih proizvoda i usluga kako bi opstali na tržištu. Jedan od načina je analiza zadovoljstva kupaca i krajnjih potrošača i adekvatno postupanje sa prigovorima, budući da nezadovoljan kupac/potrošač kroz komunikaciju sa drugim kompanijama prenosi svoje negativno iskustvo i na taj način negativno utiče na reputaciju organizacije.

Implementacija i uvođenje ISO 10002 je namenjena organizacijama svih veličina, bez obzira na vrstu proizvoda/usluga koje plasiraju na tržište. Sertifikat ISO 10002 pruža organizacijama mogućnost da iskoriste dobijene informacije za poboljšanje svojih proizvoda i usluga ali i da nezadovoljnog korisnika pretvore u zadovoljnog. Na taj način zadržavaju postojeće korisnike i poboljšavaju svoj odnos sa njima.

Menadžment prigovorima nije fokusiran samo na smanjenje broja prigovora, već i na korišćenje dobijenih informacija u svrhu poboljšanja proizvoda i usluga.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Povećanje lojalnosti postojećih i privlačenje novih kupaca
  • icon Posvećenost organizacije zadovoljstvu kupaca
  • icon Poboljšanje imidža organizacije
  • icon Povećanje produktivnosti i efikasnosti kroz uklanjanje uzroka prigovora

POVEZANI STANDARDI