ISO/IEC 42001

ISO/IEC 42001

Sistem upravljanja AI veštačkom inteligencijom

ISO/IEC 42001 Sistem upravljanja AI veštačkom inteligencijom

Budući da svedočimo brzom napretku veštačke inteligencije, javlja se i sve veća potreba za efikasnom standardizacijom i regulacijom kako bi se obezbedila njena odgovorna upotreba.

ISO/IEC 42001 je razvijen da odgovori na hitna pitanja u vezi sa nekontrolisanim širenjem AI veštačke inteligencije i potencijalnim pretnjama.

Standard ISO 42001 predviđa zahteve i nudi mere za postavljanje, implementaciju, održavanje i kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja veštačkom inteligencijom. Takođe, pruža okvir za etičku primenu AI (Artificial Intelligence) sistema, nudeći sveobuhvatan pristup kako bi se obezbedilo da su AI tehnologije usklađene sa principima pravilnosti, transparentnosti, odgovornosti i privatnosti.

Jedan od ključnih elemenata ISO 42001 je uspostavljanje sistema upravljanja AI veštačkom inteligencijom koji je u skladu sa opštim ciljevima i strategijama organizacije. Ovo uključuje definisanje konteksta u kojem sistem veštačke inteligencije funkcioniše, identifikaciju relevantnih zainteresovanih strana i razumevanje njihovih očekivanja i zahteva.

Organizacije mogu da pojednostave svoj proces razvoja AI sistema kroz standardizovani proces i najbolje prakse, što utiče na uštedu troškova i povećanje efektivnosti. Ovo je posebno važno u sektorima kao što je proizvodnja gde se AI sistemi koriste za optimizaciju proizvodnih procesa i poboljšanje operativne efikasnosti ili kod uslužnih delatnosti gde se AI može primenjivati u delimičnoj meri.

ISO 42001 standard stavlja značajan naglasak na rešavanje uticaja AI sistema na ispravnost, transparentnost, dostupnost, bezbednost i životnu sredinu. Pruža smernice o odgovornom AI i procesima upravljanja podacima, obezbeđujući da se sistemi veštačke inteligencije razvijaju i koriste na etički način. Integracija sistema upravljanja veštačkom inteligencijom sa postojećim organizacionim strukturama osigurava da su pouzdanost i etička razmatranja ugrađeni u jezgro AI operacije.

ISO 42001 takođe naglašava važnost podataka o privatnosti i bezbednosti u sistemima AI veštačke inteligencije. Sa sve većom upotrebom ličnih podataka u aplikacijama veštačke inteligencije, organizacije moraju da obezbede da rukovode ovim podacima i štite ih na odgovoran način.

Pridržavajući se zahteva navedenih u standardu, organizacije mogu da obezbede da njihovi sistemi veštačke inteligencije ispunjavaju zakonske i regulatorne obaveze. Ovo je ključno u sektorima kao što su finansije, gde se sistemi veštačke inteligencije koriste za procenu rizika i otkrivanje prevara.

Standard uključuje različite zahteve za efikasno upravljanje sistemima veštačke inteligencije. Ovi zahtevi pokrivaju kontekst , vođenje, planiranje, podršku, rad, evaluaciju performansi i stalno poboljšanje. Ispunjavanjem ovih zahteva, organizacije mogu uspostaviti upravljanje svojim sistemom veštačke inteligencije. Štaviše, ISO 42001 standard podstiče organizacije da sprovode procese uticaja sistema veštačke inteligencije, uzimajući u obzir potencijalne posledice po pojedinca i društvo.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Poboljšanje kvaliteta
  • icon Bezbednost
  • icon Transparentnost
  • icon Pouzdanost AI aplikacija

POVEZANI STANDARDI