ISO i klimatske promene

Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO je u februaru 2024. objavila izmene koje se odnose na postojeće ISO standarde (poput ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i mnoge druge) u sklopu mera za ostvarivanje Londonske deklaracije o klimatskim promenama. Izmene su podstaknute potrebom da se poveća otpornost i prilagodljivost na rizike povezane sa klimom.

Ključne izmene

Ključne izmene u formi amandmana uključuju modifikacije klauzula 4.1. i 4.2 Annex SL standarda.

Zahtev 4.1 – Organizacija mora da utvrdi da li su klimatske promene relevantno pitanje koje utiču na njihovu sposobnost da postignu planirane rezultate.

Zahtev 4.2 – Organizacije treba da identifikuju i procene zahteve zainteresovanih strana u vezi sa klimatskim promenama.

Ove izmene su osmišljene tako  da uključe klimatske akcije u sistem menadžmenta organizacija, podstičući ih da procene rizike i prilike povezane sa klimatskim promenama. To uključuje razumevanje kako klimatske promene mogu uticati na interne procese, infrastrukturu, dostupnost resursa i lance snabdevanja. Organizacije se, takođe podstiču da dokumentuju i integrišu razmatranja o klimatskim promenama u svoje strateško planiranje i procese upravljanja rizicima.

 

Implementacija

Implementacija ovih amandmana počinje odmah, nakon objavljivanja 23.02.2024. godine. Organizacije koje su obavile uvođenje i sertifikaciju ISO standarda moraju ove promene uzeti u obzir u svojim menadžment sistemima, ali ne postoji striktan rok za prelazak na ove zahteve jer se smatraju kao dopuna postojećim standardima, svakako je preporuka da se sove izmene preispitaju i implementiraju do prve nadzorne/resertifikacione provere.

 

Važna napomena

Organizacije neće morati da poseduju nove sertifikate zbog ovih amandmana.  Od istih se očekuje da će proceniti relevantnost klimatskih promena za svoje poslovanje i uključiti ih u procenu rizika i drugih eksternih faktora koji utiču na efikasnost njihovih sistema menadžmenta. Auditori će prilikom sledećih provera tražiti dokaze da je organizacija uzela u obzir klimatske promene u svojim operacijama.

 

Razmatranja i primeri

Ukoliko organizacija upravlja višestrukim integrisanim sistemima upravljanja mora obezbediti da se klimatske promene razmatraju u okviru svakog primenjivog standarda.

Klimatske promene mogu drugačije uticati na svaki tip sistema upravljanja. Tako npr. način na koji utiče na sistem upravljanja kvalitetom može se uveliko razlikovati od uticaja na sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću.

Klimatske promene mogu uticati na radne uslove što se ogleda u porasti temperature koja utiče na uslove rada i efikasnost opreme.

Promene u klimi mogu uticati na efikasnost i bezbednost skladištenja i transporta. Ekstremni vremenski događaji kao što su poplave, uragani i suše mogu uzrokovati poremećaje tako što oštećuju proizvodne pogone, remete lance snabdevanja i utiču na uslužne organizacije.

Klimatske varijacije mogu dovesti do nestašice sirovina posebno utičući na industrije koje zahtevaju vodu i koje se oslanjaju na specifične prirodne resurse.

Klimatske promene mogu uticati na zdravlje i bezbednost zaposlenih, naročito u uslužnim industrijama, s operacijama na otvorenom ili intenzivnim putovanjima. To takođe može podstaći promene na tržištu rada, zahtevajući nove veštine za upravljanje novonastalim poslovnim uslovima.