EN 1090 i CE znak

CE znak za čelične i aluminijumske konstrukcije

EN 1090 je međunarodni standard za metalne konstrukcije. Utvrđuje parametre za ocenjivanje usaglašenosti karakteristika proizvoda za čelične i aluminijumske elemente koji se stavljaju na tržište pod ovim standardom.

Od jula 2014, konstrukcijski čelik i aluminijum potpadaju pod Uredbu o građevinskim proizvodima (CPR), što znači da grupe proizvoda od aluminijuma ili konstrukcionih čelika moraju biti označene CE znakom da bi pokazali usklađenost sa EN 1090.

Kako bi se na tržište plasirao građevinski proizvode sa CE oznakom, proizvođači moraju prvo sertifikovati svoje proizvode i izvršiti kontrolu proizvodnog procesa u skladu sa zahtevima standarda EN 1090. S obzirom da su nosive čelične i aluminijumske konstrukcije i njihove komponente nose rizike po bezbednost, standard EN 1090 navodi da se ceo proizvodni proces mora kontrolisati. To znači da proizvođač ima obavezu da opiše i primeni sisteme kontrole proizvodnog procesa i time stekne Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje.

Tek nakon dobijanja sertifikata proizvođač ima pravo da izradi Deklaraciju o performansama (DoP) i da označi na proizvodu CE oznaku za nosive čelične i aluminijumske konstrukcije i njihove komponente. CE znak je zapravo dokaz usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda i predstavlja zakonsku obavezu pri izvozu u EU i mnogo drugih zemalja van EU.

Radi sticanja sertifikata i CE znaka potreno je kontrolisati:

Početno ispitivanje tipa

Sistem kontrole fabričke proizvodnje, uključujući inspekciju i testiranje

Kvalifikacije/osposobljenost osoblja

Prednosti CE sertifikacije za čelične i aluminijumske kontrukcije:

Obezbeđeno sprovođenje i nadzor sistema procesa kontrole proizvodnje

Sertifikacija kvaliteta i bezbednosti poizvoda i njihove usklađenost sa zahvetima direktiva

Povećanje konkurentnosti

Omogućena distribucija proizvoda u EU i EFTA

Potvrda da su proizvodi u skladu sa zakonodavstvom EU

Nezavisna procena treće strane, i izjava o performansama

 

Kada je proizvod označen sa CE, potrošač/kompanija može biti sigurna da isporučeni proizvodi ispunjava najmanje minimalne zahteve performansi utvrđene u harmonizovanoj tehničkoj specifikaciji.

Usklađenost proizvodnje omogućava vam da nastavite sa proizvodnjom i prodajom svojih proizvoda unutar i van EU. Kompanije koje ne budu u skladu sa ovim standardima i trguju bez legitimnog CE znaka mogle bi se suočiti sa krivičnim prijavama.