SCC Sertifikacija osoba

SCC sertifikacija osoba

Veliki broj proizvođača dolazi iz industrije koje imaju značajan izazov po zdravlje ljudi. Bezbednost, kao i faktori životne sredine ključni su problemi za organizacije širom sveta, a naročito za zaposlene na visoko rizičnim poslovima. Iz toga proizilazi postojanje procedura i smernica o bezbednosti, kako bi se minimizirali potencijalni rizici, te kako bi se izbegli finansijski i operativni gubici.

Šta je zapravo SCC?

SCC je standard koji je prvobitno zamišljen da omogući organizacijama da rade sa većom svešću o bezbednosti i smanje broj povreda na radu, međutim postepeno počeo je da se smatra obaveznim zahtevom za kompanije, naročito za organizacije koja obavljaju svoje aktivnosti u prostorijama svojih klijenata.

Sertifikacija po ovom standardu usmerena je na kompanije koje rade kao izvođači u velikim fabrikama i industrijskim imanjima, ali je pogodan  za sve proizvođače i u pružaoce usluga.

Ukoliko Vaša organizacija izvodi radove na većim gradilištima na području Evropske unije kao nosilac posla ili podugovarač, neophodno je ispuniti zahteve po pitanju bezbednosti na radu. Tu mislimo pre svega na posedovanje SCC pasoša i sertifikata za:

  1. A17 operativno osoblje (bravari, montažeri, zavarivači i drugi) i
  2. A18 operativno rukovodeće osoblje.

Sertifikat je vlasništvo osobe na čije ime je izdat.

Drugačiji naziv je i SCC pasoš koji može pokrivati građevinske radove, montaže, zavarivanje, elektro radove, održavanje objekata i pogona, pružanje usluga u oblasti građevinarstva, hemije, prerade nafte i gasa i druge.

Kome je namenjen i zašto je važan?

SCC namenjen je organizacijama koje žele da pokažu liderstvo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Posebno je značajan naručiocima poslova koji žele da sarađuju sa sertifikovanim kompanijama. To su često kompanije iz sledećih sektora: petrohemija, mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, metalna industrija, procesna industrija itd.

Sa međunarodno priznatim sertifikatom o bezbednosti na radu, SCC*, SCC**, SCCP i SCP, Vaša organizacija može smanjiti rizik od nesreća i povreda za Vaše zaposlene. To znači da svojim zaposlenima i rukovodećem osoblju možete ponuditi poseban nivo zaštite i poboljšati svest vaše kompanije o bezbednosti kroz ciljane obuke. Istovremeno, pokazujete svojim klijentima i poslovnim partnerima koliko su zdravlje i bezbednost na radu važni za vašu kompaniju. Kao pružaocu kadrovskih usluga , SCP sertifikacija nudi veliku prednost, jer Vam štedi troškove pružanja individualne verifikacije.

Ovim standardom povećavate svoje šanse na tenderu i svoju reputaciju. Omogućiće Vam lakšu saradnju sa zapadnoevropskim organizacijama, te izvođenje radova bilo gde u Evropskoj uniji.