Uticaj pametne poljoprivrede na proizvodnju hrane Srbija

Pametna poljoprivreda

Vodeći faktor u modernoj proizvodnji hrane za svetsku populaciju je pametna poljoprivreda. Putem efikasnijeg korišćenja prirodnih resursa doprinosi povećanju prinosa i poboljšanom upravljanju zemljištem i životnom sredinom.

Pored navedene ključne prednosti, postoje i druge koje digitalizovana poljoprivreda pruža poljoprivrednicama širom sveta.

Lance snabdevanja karakteriše neravnoteža moći učesnika. Poljoprivrednici često imaju manje moći usled nedostatka pravovremenih povratnih informacija o zadovoljstvu kupaca njihovim proizvodom. Pametna poljoprivreda omogućava efikasan i pravičan protok informacija i omogućava svim učesnicima bolje donošenje odluka. Na taj način se stvara potencijal za rebalansiranje moći i pravičniju raspodelu profita u lancu snabdevanja. Rastuće potrebe kupaca i njihove zadovoljavanje je ključno kako bi poljoprivredna preduzeća ostala održiva u budućnosti.

Pametna poljoprivreda doprinosi boljem razumevanju važnih faktora kao što su voda, topografija, vegetacija, izgled i tipovi zemljišta. To omogućava poljoprivrednicima da odrede najbolju upotrebu oskudnih resursa i da istima upravljaju na ekološki i ekonomski održiv način.

Posmatrano sa ekonomske tačke gledišta automatizacija zaista znači da poljoprivrednici mogu da smanje troškove, i kroz efikasniju upotrebu resursa dođu do većeg profita. Pametna poljoprivreda može podrazumevati dobru primenu za bezbednost hrane i standarde poput ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC kao i standarde u primarnoj proizvodnji poput Global GAP, GRASP i organskih proizvoda.

Automatizacija menja i vrste poslova i načine na koji se poslovi obavljaju. Razumevanje i korišćenje tehnologije zahteva i nove veštine. Ovo privlači nove ljude koji možda ranije nisu razmišljali o karijeri u poljoprivredi. Međutim, automatizacija ujedno može pred rastavljati izazov za poljoprivrednike koji se teško prilagođavaju novim tehnologijama. To znači da dobavljači treba da učine svoju tehnologiju što jednostavnijom kako bi postigli široku primenu.

Pod pametnom poljoprivrednom podrazumeva se i deljenje podataka i informacija. Postoje isplative i pristupačne aplikacije koje mogu biti veoma korisne za male poljoprivredne proizvođače. Ovo može uključivati meteorološke radare i upozorenja o teškim vremenskim nepogodama, npr. prognoze poplava ili olujama, koje malim vlasnicima mogu obezbediti dovoljno vremena da premeste stada na visoko tlo, ili da zaštite ili uberu svoj usev.

Pametna poljoprivreda ima značajnu ulogu u verifikaciji podataka o proizvodnji i poreklu proizvoda. Potrošači donose odluke o kupovini na osnovu svojih preferencija koje se tiču bezbednosti hrane, održivosti, dobrobiti životinja i zemlji porekla.

Prepoznajući sve veći pritisak na lanac ishrane zbog globalnih izazova kao što je klimatska promena, rast broja stanovništva i rizik od pandemija, ISO je osnovao Stratešku savetodavnu grupu za pametnu poljoprivredu (SAG-SF) kako bi se suočio sa ovim izazovom. Prvi prioritet za SAG je Mapa puta za standardizaciju koja će postaviti pravac za međunarodne standarde u pametnoj poljoprivredi za predstojeće godine i omogućiti pametnoj poljoprivredi da ostvari svoj potencijal.