Nova verzija ISO 27001 standard sertifikacija sertifikat Inter Cert

Nova verzija ISO 27001:2022

ISO 27001 standard predstavlja najopširniji međunarodni okvir prema kojem se vrši upravljanje bezbednosti informacija u organizaciji.

Nova, ažurirana i relevantija verzija ISO 27001 objavljena u oktobru mesecu 2022. godine rezultat je suočavanja sveta sa novim bezbednosnim izazovima.

Sajber kriminal postaje sve ozbiljniji i sofisticiraniji. Svetski ekonomski forum o globalnoj perspektivi sajber bezbednosti ukazuje na to da su se sajber napadi povećali za 125% u 2021. godini, te da se očekuje nastavak rasta. Posledično tome organizacije moraju zauzeti strateški pristup sajber rizicima.

Verzija standarda ISO 27001 iz 2022. godine donosi brojne novine i prednosti:

  • Veće poslovne mogućnosti
  • Smanjenje mogućeg rizik od prevare, gubitka informacija i otkrivanja podataka
  • Usklađivanje poslovanja sa zakonima i Evropskom praksom
  • Zaštita informacija od neovlašćenog pristupa i mogućih zloupotreba
  • Dokaz da se dobijene informacije čuvaju, koristite i distribuiraju u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Sve bezbednosne kontrole nove verzije standarda sada su podelje u 4 poglavlja umesto u prethodnih 14:

  • Poglavlje 5: Organizacija (37 kontrola)
  • Poglavlje 6: Ljudi (8 kontrola)
  • Poglavlje 7: Fizički (14 kontrola)
  • Poglavlje 8: Tehnologija (34 kontrole)

 

ISO/IEC 27001:2022 sadrži izmene i u smamom broju kontrola, te ih sada ima 93, od kojih je 11 novih, 23 preimenovanih, 57 prerasporođenih u 24, dok je 35 nepromenjeno.

11 novih kontrola odnose se na: pretnje inteligenciji, sigurnost informacija za korištenje cloud usluga, ICT spremnost za kontinuitet poslovanja, nadgledanje fizičke sigurnosti, upravljanje konfiguracijom, brisanje informacija, maskiranje podataka, sprečavanje curenja podataka, praćenje aktivnosti, web filtriranje, i sigurno kodiranje.

Tranzicija ISO 27001 odnosno period prelaska na novu verziju iz 2022. godine je tri godine od datuma izdavanja iste. Rok za tranziciju je 31. oktobar 2025. godine.

Važeći sertifikat ISO 27001 omogućava Vam da demonstritate predanost i usklađenost sa najboljom globalnom praksom i time dokažete svojim korisnicima, kupcima i zainteresovanim stranama da je bezbednost informacija u Vašoj kompaniji razvijena na najvišem nivou.