IFS FOOD standard

IFS nova verzija

IFS Food standard se odnosi na proveru proizvoda i proizvodnih procesa kako bi ocenila sposobnost proizvođača hrane da proizvodi bezbedne, autentične i kvalitetne proizvode u skladu sa zakonom i specifikacijama kupaca.

U aprilu 2023. objavljena je nova verzija IFS food standard version 8.

Auditi prema verziji 8 su mogući od 01. oktobra 2023., dok su obavezni od 01. januara 2024. godine.

Šta je razlog objavljivanja nove verzije?

– Prilagođavanje standarda novom Codex Alimentariusu

– Prilagođavanje standarda predstojećem ISO 22003-2

– Preispitivanje sistema bodovanja, naročito B ocene

– Povratne informacije od zainteresovanih strana

– Promene na tržištu

 

Prema IFS-u, najznačajnije promene i poboljšanja se odnose na:

– Usklađenost standarda sa Codex Alimentariusom i zahtevima ISO 22003-2 i GFSI benchmarking-a;

– B-skor je ponovo klasifikovan kao devijacija, tako da preduzeća mogu definisati korekcije i korektivne akcije kako bi kontinuirano poboljšavali svoje performanse;

– Uvođenje „star statusa“, kao način da se naglasi da je audit bio nenajavljen. Ovaj status je vidljiv u IFS bazi podataka;

– Smanjenje administrativnih zahteva;

– Izmene u check listi: food defence je sada deo poglavlja 4;

– Kompanije moraju definisati ciljeve za svaku od četiri dimenzije kulture bezbednosti hrane;

– KO-zahtev: može se postići sa A, B ili D (= KO). C bodovanje više nije moguće;

– Zaštićena oznaka porekla (PDO) ili zaštićena geografska oznaka (PGI) sada se mogu navesti na sertifikatu;

– Ponovo se koristi reč „audit“, termin „ocena“ se više ne koristi;

– U celom standardu, reči kao što su „dostupno“, „na mestu“ ili „primenjeno“ se zamenjuju sa tri srodna termina „dokumentovano, implementirano i održavano “;

– Učestalosti kao što su „redovno“ i „godišnje“ su zamenjene tačnim vremenskim periodima (12 meseci, 3 meseca);

 

Može se zaključiti da je nova verzija razvijena kako bi se nejasnoće iz prethodnih verzija bile jasnije i kako bi se akcenat stavio na teme o kojima se puno govori, ali kod kojih se broj incidenata ne smanjuje (food fraud). Takođe budući da je ocena B sada jasnija opšti utisak je da verzija 8 predstavlja poboljšanje prethodne verzije.