Global Gap standard IFA Smart v6

GLOBALG.A.P. IFA SMART V6

Nova verzija GLOBALG.A.P. IFA SMART V6 postavlja nove zahteve u dobroj poljoprivrednoj praksi, uvodeći niz inovacija koje reflektuju potrebe savremenog tržišta i zahteva Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI). Ova evolucija standarda, obavezna od 1. januara 2024. godine, donosi promene koje su rezultat revizija inspirisanih zainteresovanim stranama, proizvođačima i dinamikom globalnog tržišta.

U okviru GLOBALG.A.P. inicijative, ističu se dve nove verzije standarda: GLOBALG.A.P. IFA SMART V6 kao opšti okvir za dobru poljoprivrednu praksu i GLOBAL GAP IFA V6 GFS.

Među ključnim novinama u GLOBAL GAP IFA SMART V6 ističe se pojednostavljenje i spajanje određenih zahteva standarda, čineći čitavu ček listu transparentnijom i pristupačnijom. Ova verzija se takođe približava ISO standardima upravljanja kvalitetom, uvodeći novi zahtev za procedurom upravljanja dokumentima. Svaki dokument, bilo da se radi o analizi i proceni rizika, proceduri, uputstvu ili obrascu, sada mora biti kontrolisan oznakom, verzijom i datumom izdanja.

GLOBAL GAP IFA SMART V6 postavlja novi zahtev u vezi sa postavljanjem ciljeva i njihovim ostvarivanjem kroz plan stalnog poboljšanja na poljoprivrednom gazdinstvu. Poljoprivredni proizvođači su u obavezi da postave merljive, ostvarive ciljeve usmerene ka unapređenju sopstvene proizvodnje, bezbednosti proizvoda, smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu, održivom upravljanju prirodnim resursima, kao i bezbednosti i zdravlju na radu. Ovi ciljevi treba da budu kvantifikovani, merljivi i praćeni kroz određeni vremenski period.

Druga zahtevnija opcija predstavlja GLOBAL GAP IFA V6 GFS koja je namenjena za proizvođače čiji kupci eksplicitno zahtevaju priznatu verziju GFS standarda čime se dodatno ostvaruje kontrola u bezbednoj primarnoj proizvodi.

Nova verzija podrazumeva zahtev za pribavljanje specifikacija sirovina i usluga koje poljoprivredni proizvođač kupuje i koristi, a koje mogu uticati na bezbednost hrane. Mnogi zahtevi iz prethodne verzije standarda su integrisani u jedinstvenu celinu, pojednostavljujući postupak evaluacije, na primer kao što su zahtevi za akreditacijom ovlašćenih laboratorija, analizom i procenom rizika, procedurama održavanjem higijene na poljoprivrednom gazdinstvu, analizom vode, obukama radnika i procenom rizika za lokaciju.

Promenjeni nivoi zahteva kod nekih tačaka standarda, poput obaveze za postojanje garderobera i licence za bunar, sada postavljaju nove zahteve u očuvanju integriteta poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, nova verzija jača zahteve za praćenjem potrošnje energije na poljoprivrednom gazdinstvu, poboljšanjem energetske efikasnosti, dodajući poseban zahtev za efikasnim upravljanjem plastičnim otpadom, uključujući plastične cevi, gajbe, folije i slično.

Poseban akcenat je stavljen na integralnu zaštitu bilja, zahtevajući od poljoprivrednog proizvođača da kreira plan sa opisom mera koje će primenjivati u cilju suzbijanja bolesti, štetočina i korova. Pored toga, poljoprivredni proizvođači koji poseduju skladište, novi zahtevi obuhvataju pravilnu upotrebu i skladištenje opreme za pranje i podmazivanje, uz izradu programa praćenja mikrobiologije proizvodne sredine na osnovu procene rizika. Ovaj program ima za cilj procenu efikasnosti postupaka čišćenja i pranja, identifikaciju potencijalnih izvora zagađenja.

GLOBAL GAP IFA SMART V6 se pozicionira kao vodeće rešenje za osiguranje u pametnim farmama za voće i povrće. Ovaj standard omogućava proizvođačima širom sveta da procene, pokažu i unaprede svoju odgovornu poljoprivrednu praksu. Sertifikaciju za GLOBAL GAP IFA SMART V6 zahtevaju trgovci na malo širom sveta, pružajući praktičan put proizvođačima da primene najbolje prakse na nivou farme. Time se doprinosi dugoročnoj održivosti sektora, dobrobiti poljoprivrednih zajednica i očuvanju okolnih ekosistema. Izbor GLOBAL GAP IFA SMART V6 postavlja nove standarde u poljoprivredi, prateći evoluciju globalne proizvodnje hrane ka pametnijoj, sigurnijoj i održivijoj budućnosti.

Obe opcije standarda imaju za cilj unapređenje sigurnosti hrane, održivosti i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje na globalnom nivou.