EPD Razumevanje uticaja proizvoda na životnu sredinu Srbija

EPD (Environmental Product Declaration)

Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine definisana je od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju u svrhu merenja efekata proizvoda na životnu sredinu tokom celog životnog ciklusa, mereći ih prema standardizovanim metodama LCA (Life Cycle Assessment – Procena životnog ciklusa). Koncept EPD-a je zasnovan na standardu ISO 14025, koji je međunarodno priznat i predstavlja međunarodno priznatu eko-deklaracija.

Životni ciklus proizvoda obuhvata faze od ekstrakcije sirovina, preko njihovog transporta do proizvodnog pogona, proizvodnje, pakovanja, otpada, do transporta gotovog proizvoda distributeru i njegovog konačnog odlaganja.

LCA studija uključuje detaljan inventar energije i materijala koji su potrebni u celom lancu vrednosti proizvoda, procesa ili usluge i procenjuje potencijalne uticaje na životnu sredinu. Cilj je dokumentovati i poboljšati ukupni ekološki profil proizvod. EPD izveštaji su dostupni u bazi podataka Međunarodnog EPD sistema.

 

Postoji više tipova EPD-a:

EPD za jednu kompaniju, za specifičan proizvod

Pojedinačni EPD-ovi pokrivaju konkretan proizvod od jednog proizvođača i najčešći je tip EPD-a. Opisuje uticaj životnog ciklusa jednog ili veoma sličnih proizvoda jednog proizvođača na životnu sredinu.

EPD za specifične projekte i proizvode

Korisni su kada korisnici EPD-a zatraže specifične podatke za određeni proizvod i projekat (npr. u javnim nabavkama). Zahteva od proizvođača da ima EPD za jedan proizvod koji čini osnovu za prilagođavanje specifičnom projektu.

Grupni EPD

U grupni EPD mogu biti uključeni slični proizvodi istog proizvođača. Slični proizvodi sa jedne ili više proizvodnih lokacija obuhvaćenih istim PCR (Product Category Rules) i proizvedenim od strane iste kompanije sa istim glavnim koracima u osnovnim procesima mogu biti uključeni u isti EPD, pod uslovom da se razlike između deklarisanih indikatora ekološkog učinka ne razlikuju za više od 10% između uključenih proizvoda.

Sektorski (prosečan) EPD

Sektorski EPD je razvijen od strane industrijskog udruženja i deklariše prosečan proizvod više kompanija u jasno definisanom sektoru i/ili geografskom području. Proizvodi obuhvaćeni sektorskim EPD će pratiti isti PCR i biće primenjena ista deklarisana jedinica.

 

PCR predstavlja osnovu za ekološke deklaracije proizvoda u skladu sa standardom ISO 14025. PCR obezbeđuje pravila o tome kako da se razvije EPD za određenu kategoriju proizvoda, uključujući uputstva za osnovnu procena životnog ciklusa (LCA).

Kompanije sprovode EPD kako bi poboljšale svoje ciljeve održivosti i kako bi demonstrirali klijentima svoju posvećenost životnoj sredini.